Scheepvaart zijn grootste vervuilers

De grootste luchtvervuilers op aarde. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie sterven er jaarlijks wereldwijd 6,5 miljoen mensen te vroeg doordat ze vervuilde lucht of fijnstof in hebben geademd.

Luchtvervuiling lijkt wellicht betrekkelijk onschuldig, maar kan de gezondheid over de jaren negatief beïnvloeden. Er kunnen uiteenlopende ziektebeelden ontstaan van het krijgen van longziekten tot hartkwalen en van diabetes tot bijvoorbeeld vervroegde ouderdomsklachten.

Vooral kleine kinderen die nog in de groei zijn kunnen door vervuilde lucht van het verkeer of industrie het slachtoffer worden. Vaak krijgen ze last van de luchtwegen en de hersenontwikkeling kan worden aangetast. De meeste luchtvervuiling wordt in de grote steden veroorzaakt door het verkeer en de industrie. Vooral in arme landen waar men weinig geld heeft om de luchtvervuiling tegen te gaan, zijn veel mensen het slachtoffer van luchtvervuiling.

Dieselmotoren van vrachtwagens

In Nederland zijn het in de binnenstad vooral de dieselmotoren van vrachtwagens die de lucht sterk vervuilen, maar ook de oude diesel busjes doen zo hun bijdrage.

Ondanks dat grote zeeschepen meestal ver op zee zitten, zijn ze naast de industrie een van de grootste vervuilers op aarde. Ook deze reuzen varen langs de kust tot in de havens, waardoor alsnog de zeer vervuilende lucht een gevaar op kan leveren voor de mensen op het land.

Zo heeft wetenschapper Fred Pearce in 2009 (werkzaam voor het toonaangevende tijdschrift ‘New Scientist’) beweerd dat de zestien grootste containerschepen van de wereld tezamen, méér vervuilende stoffen uitstoten dan alle auto’s wereldwijd bij elkaar. Alleen al het grootste containerschip ter wereld (de Emma Maersk), dat geregeld ook in de R’damse haven aandoet, zou ruim zes keer meer zwavel uitstoten, dan alle auto’s en vrachtwagens in heel Nederland bij elkaar.

Momenteel zijn er steeds meer mensen die de gevolgen gaan inzien van de opwarming van de aarde en kiezen daarom voor schone energie. Natuurlijk helpen alle kleine beetjes en hoe eerder we gaan minderen met fossiele brandstoffen, hoe beter. Maar voor een goede aanpak zouden ook de grote vervuilers zoals de containerschepen uit de vaart moeten worden genomen. Kleinere boten op schonere brandstof zouden enigszins een oplossing zijn. Beter nog zouden we weer om moeten schakelen naar zeilschepen. Zeilschepen hebben tenslotte over de eeuwen al bewezen dat ze de wereldzeeën kunnen trotseren en hun vracht waar ook ter wereld kunnen transporteren.

Economische belang

Momenteel is de luchtvervuiling die door de scheepvaart veroorzaakt wordt nog een ondergeschikt belang ten opzichte van het economische belang. Maar zolang grote zeeschepen blijven vervuilen, zal de opwarming van de aarde gewoon door gaan. Zo hebben milieumaatregelen die we hanteren, door bijvoorbeeld de kolencentrales te sluiten, onvoldoende resultaat tot gevolg om de opwarming van de aarde tegen te gaan zolang de grootste vervuilers niet worden aangepakt. Nu al betalen we wereldwijd al met zijn allen voor schade die veroorzaakt wordt door klimaatveranderingen. Zo zouden we deze grote vervuilers aansprakelijk moeten stellen voor mislukte oogsten, bosbranden, overstromingen, tornado’s etc. die veroorzaakt worden door de klimaatsveranderingen. We zouden deze kosten in rekening kunnen brengen bij deze mega vervuilers en dan zou snel blijken dat schepen die op schone energie varen wel kunnen concurreren. Zeker als je de gezondheid van mensen meerekent.

De mega zeeschepen hebben tot nu toe op de goedkoopste, maar meest vervuilende, stookolie kunnen varen, waardoor de luchtvervuiling enorm is. Daarbij worden de eisen van bijvoorbeeld zwaveluitstoot altijd zeer ruim genomen. Momenteel vormen de 100.000 zee schepen wereldwijd een belangrijke bron van inkomsten, maar ook zorgen ze voor 6.000 keer meer vervuiling dan al het autoverkeer bij elkaar. Dit komt vooral ook omdat bij schepen een zwavelpercentage van 4,5 procent toegestaan is en dit dus 4.500 keer hoger ligt dan de maximum toegestane hoeveelheid zwavel in autobrandstof in Europa.

Wind is gratis

Waarom zouden we niet opnieuw met zeilschepen lading gaan vervoeren. Mogelijk kan de moderne techniek de wind in de zeilen optimaal laten benutten door computer aangestuurde bediening. De zon kan dan op zijn beurt weer voor elektriciteit zorgen, opgewekt door zonnepanelen. Momenteel zijn er al weer zeilboten in vaart genomen door nieuwe ondernemers en investeerders die ook alweer op winst draaien.

Gelukkig zijn er ook wereldwijd nog altijd zeilschepen in onze moderne tijd blijven varen om vracht en passagiers te vervoeren. Meestal zijn dan de afstanden beperkt en wordt er tussen verschillende eilanden gevaren of kust plaatsen.

Zo is ‘onze haven’ van Batavia op Java ook altijd een bedrijvige haven gebleven met velen houten Buginese schoeners (zeilschepen). De vracht wordt nog steeds met de hand of rug beladen en het lijkt of de tijd heeft stil gestaan.

Wie denkt dat de zeiltijd uit de Gouden Eeuw stamt, heeft het mis. In 1912 werd nog in Bordeaux het grootste zeilschip ooit gebouwd en te water gelaten, de France II met een lengte van 146 meter. Dit was al in een tijd dat er al kolengestookte stoomschepen rond de wereld voeren. Veel rederijen waren toen nog van mening dat de relatief goedkopere zeilschepen, ondanks hun mindere snelheid, toch concurrerend waren als ze maar groot genoeg waren.

De nieuwe wereldverbeteraars 2017

‘Wereldverbeteraars’, zo zou je de oprichters in 2005 van Fairtransport kunnen noemen.

Fairtransport is opgericht omdat de drie mannen duurzaamheid boven de vervuilende containervaart stelden. Elf jaar later hebben zij twee winstgevende zeilende vrachtschepen in de vaart: een voor de trans-Atlantische vaart met de toepasselijke naam ‘Tres Hombres’ en een voor Europese routes, de ‘Nordlys’.

Momenteel houden we contact met Ivar Smits en Floris van Hees.
Beiden zeilen naar Australië en onderweg bezoeken zij duurzame projecten om deze wereldkundig te maken, zodat iedereen er van kan leren. Maandelijks beschrijven ze een duurzame oplossing voor de door hun bezochte projecten. Natuurlijk zullen ze zo veel mogelijk op de wind zeilen en gebruik maken van zonne-energie. Alleen als het niet anders kan bijvoorbeeld. In een haven zullen ze de motor aanzetten, maar alleen maar dan uit nood of veiligheid.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen