Sharon Dijksma van landbouw staat gevaarlijk gif toe

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw staat Metam Natrium een gevaarlijk grondontsmetting middel nog steeds toe.

De gevaarlijke stoffen

Onderstaande berichten geven aan waarom Metam Natrium zo gevaarlijk zijn en geven ook aan dat wij als burger niet beschermd worden door de overheid. Een van de gevaarlijke stoffen die onmiddellijk verboden moet worden is het grondontsmettingsmiddel Metam-Natrium. Dat is een zeer omstreden bestrijdingsmiddel dat onder andere wordt gebruikt in de lelieteelt. Het middel brengt grote gevaren met zich mee voor het milieu. Dieren raken erdoor vergiftigd en mensen kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen, zoals longoedeem, als zij aan uitdamping van het middel worden blootgesteld. In 1991 werd Metam-natrium daarom al door de Nederlandse overheid aangewezen als een stof die zo snel mogelijk zou moeten worden gesaneerd, uiterlijk in 2000. Dat is niet gebeurd. Minister Verburg, staatssecretaris Bleker en staatssecretaris Dijksma verleenden steeds ontheffingen voor gebruik van het gif.

Wat er de jaren erna gebeurde

Na nieuwe incidenten met Metam-natrium, waarbij mensen in Friesland serieuze gezondheidsschade opliepen, heeft Esther Ouwehand eind 2013 een Kamermeerderheid achter haar oproep gekregen om Metam-natrium niet langer toe te staan in de landbouw. Staatssecretaris Dijksma (PvdA) weigert vooralsnog gehoor te geven aan de wens van de Kamer. De Partij voor de Dieren vindt dat ongehoord en zal de staatssecretaris verder onder druk zetten om dit gevaarlijke middel zo snel mogelijk te verbieden.

GGD wil strengere regels voor landbouwgif

Oudemirdum | De GGD in Noord-Nederland maakt zich zorgen over het landbouwgif metam-natrium. Omwonenden van percelen waar het middel toegepast is kregen ademhalingsproblemen, prikkelende ogen en huiduitslag. Het middel is sinds 2010 door de Europese Unie verboden, maar mag in Nederland nog tot 31 december 2014 worden gebruikt. ( helaas bleek het later gewoon weer te mogen van S.Dijksma.)

Van dit soort middelen kun je ernstige luchtwegklachten krijgen, die heel lang kunnen blijven bestaan”, zei milieuarts Frans Duijm van GGD Groningen gisteravond in het televisieprogramma Zembla. Ook zijn er klachten over prikkelende ogen en huiduitslag.

Volgens de Partij voor de Dieren

(PvdD) moet het kabinet omwonenden van bollenvelden beschermen tegen gevaarlijk landbouwgif, zo meldt de fractie in een reactie op de uitzending. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand gaat staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw hierover naar het vragenuurtje van de Kamer roepen. Zij wil dat spuitvrije zones verplicht worden .

De Partij voor de Dieren

Tegen het gebruik van metam-natrium in Mariahout (gemeente Laarbeek). blijkt dat dit gevaarlijke landbouwgif in de gemeente Laarbeek vlakbij woonhuizen wordt gebruikt. Kamerlid Esther Ouwehand en Corinne Cornelisse, kandidaat voor de Europese Verkiezingen, bezochten gisteren Mariahout en voerden er actie om metam-natrium zo snel mogelijk van de markt te krijgen.

De actie vond plaats aan de grens van Mariahout, naast een veld van een aardbeienkwekerij. Daar plantten Ouwehand en Cornelisse een actiebord “Stop metam-natrium”. Met de actie willen zij de aandacht vestigen op de zorgen van inwoners van gemeenten waar metam-natrium en ander landbouwgif wordt gebruikt. En die zorgen zijn reëel. Vooral het grondontsmettingsmiddel metam-natrium is gevaarlijk. Mensen kunnen er longoedeem door

Op 28 mei 2014 heeft het Ctgb besloten om de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stof metam-natrium per direct te schorsen. Het Ctgb heeft de onderbouwing van de Europese goedkeuring van deze werkzame stof bestudeerd vanwege een aantal bekend geworden incidenten én een verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, mw. Dijksma. Naar aanleiding hiervan concludeert het Ctgb dat er sterke aanwijzingen zijn dat de lopende ‘essential use’-toelatingen niet aan de toelatingscriteria voldoen omdat op basis van de beschikbare gegevens een risico voor omwonende kinderen niet kan worden uitgesloten. Het Ctgb schorst de toelatingen in afwachting van een standpunt van de Europese Commissie over de vraag of een noodmaatregel op Europees niveau nodig is.

Direct verbod op gebruik metam-natrium

Dinsdag 27 mei heeft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het gebruik van metam-natrium (Monam) per direct is verboden wegens risico’s voor omwonende kinderen. De toelatingshouder (Certis) zal een nieuwe toelating voor metam-natrium aanvragen waarbij in ieder geval sprake zal zijn van een bufferzone. Het besluit over een eventuele nieuwe toelating wordt uiterlijk 15 augustus verwacht. Vanaf dat moment kan er mogelijk weer metam-natrium worden toepast, maar dan wel onder striktere voorwaarden dan nu het geval is. Voorlopig is het gebruik van metam-natrium echter geheel uitgesloten. Geen verbod in 2014 op Metam Natrium maar het gebruik ie nog steeds toegelaten met voorwaarden

De aanscherping voor het ontsmettingsmiddel volgde na een evaluatie van het Ministerie van Economische Zaken en dient om meer veiligheid te bieden aan toepassers, passanten en omwonenden. Aan het huidige etiket zijn de volgende toepassingsvoorwaarden toegevoegd:

Er mag een maximale oppervlakte van 1 hectare behandeld worden, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden. De behandelde grond moet direct na toepassing afgedekt worden met VIF (Virtually Impermeable Film)

Folie gedurende ten minste 14 dagen

Een bufferzone van ten minste 150 meter moet toegepast worden tussen de te behandelen velden en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren. Verder dient het middel minimaal 20 cm diep ingebracht te worden.

De reden voor het verbod is een nieuwe risicobeoordeling van metam-natrium door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Uit deze beoordeling volgt dat risico voor omwonende kinderen niet kan worden uitgesloten. Zelfs met een bufferzone van 100 tot 150 meter kan de veilige grens voor kinderen worden overschreden. Toch is het tot vandaag de dag 2016 nog steeds toegelaten. Wat nu met de kinderen of de mensen die ziek worden van Metam Natrium….gewoon niet meer over praten….en alles lijkt opgelost.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen