Boeren gebruiken vaak oude diesel tractoren bij het beregenen

Bewolking

Warmterecord 24 juli 2019 door klimaat opwarming. Stond op 38,2 graden en is nu in Eindhoven om 16.30 uur verbroken met een temperatuur van 39,3 graden. Hiermee de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten.

Boeren en bedrijven gebruiken steeds vaker grond en slootwater om hun gewassen te besproeien vanwege de aanhoudende droogte. Landelijk worden er dan ook door steeds meer waterschappen een water sproeiverbod ingesteld. Hierdoor dreigt de oost te mislukken en wordt er door sommige boeren zelfs illegaal water onttrokken uit sloten. Het waterschap controleer dan ook op illegaal water ontrekken door boeren met trekkers met gierwagens die rechtstreeks uit de sloten water pompen in de giertanken of slootwater met slangen en trekkers oppompen.

Grondwater mag dan  nog wel en is nog steeds toegestaan

Boeren die grondwater willen oppompen moeten dat melden. Om drinkwater of het gebruik van grondwater te gebruiken moeten boeren een vergoeding betalen. Er wordt niet gecontroleerd op het gebruik van grondwater dus zijn er genoeg boeren die aan sproeien zijn zonder dat ze dat ook maar een cent betalen.

Veel oude diesel tractoren die veel vervuiling geven

Zo worden voor het oppompen van het water er heel veel oude trekkers gebruikt, die continu staan te draaien en dag en nacht water ontrekken uit sloten en kanalen. Hiermee komt veel fijnstof vrij en het klimaat wordt alleen maar meer belast door een extra hoge Co2 uitstoot. Beter zijn de waterpompen op groene stroom die helaas in veel kleinere aantallen te zien zijn dan de waterpompen op diesel of die aangedreven worden door de diesel trekkers. Bijzonder is dat Gemeentes met hoge uitzondering een vergunningen afgeven om deze elektrische pompen in kleine stenen huisjes neer te zetten, maar wel de zwaar vervuilende diesel tractoren tolereren. Ook buurtbewoners die klagen bij de gemeenten over geluidoverlast worden naar het waterschap verwezen en die controleren vervolgens niet of te weinig.

Water onttrekkingsverbod op vertakkingen van de Aa of Weerijs in de Gemeente Zundert verboden

Het waterschap Brabantse Delta verbiedt vanaf 24 juli 2019 dat er nog water uit de vertakkingen van het stroomgebied van de Aa of Weerijs wordt gepompt voor de beregening van landbouwgewassen. Opnieuw bijzonder omdat wel nog uit de Beek zelf water gehaald mag worden. De beek stroomt vanuit België via Wernhout, Zundert en Rijsbergen naar de Bredase singels en De Mark en de waterstand neemt nog dagelijks af.  Het water uit de beek mag dus nog steeds gebruikt worden door boomkwekerijen of bijvoorbeeld tuinderijen (aardbeien of mais). Voor grasland geld een algeheel verbod om water te ontrekken uit de beek.

Bekijk de video van een maisboer die aan het besproeien is in de droge zomer perioden. De maisplant groeit wel, maar de kolven zelf blijven in hun groei sterk achter. Hierdoor is er een verlies aan belangrijk eiwitrijk voedsel voor de veestapel in de winter. (mais dat wordt ingekuild).

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen