Steeds meer Chinezen willen schone energie

Aan welke schone energie geeft Europa de voorkeur

In 2050 is het streven om heel Europa voor 100% duurzaam te krijgen, met op de eerste plek windenergie en op de tweede plek zonne-energie.

Nederland behoort tot de Europese achterhoede wat betreft duurzame energie. Samen met drie andere landen was Nederland in 2012 binnen de Europese Unie het verst verwijderd van het streefpercentage duurzame energie per 2020.

Van het totale energieverbruik in Nederland kwam in 2012 4,5 procent uit duurzame bronnen, zoals de zon, de wind of biomassa. Nederland heeft, ook in het energieakkoord, beloofd om dat in 2020 te hebben opgetrokken tot 14 procent.

Lange weg te gaan voor Nederland en België

Nederland loopt momenteel 2015 nog niet voorop als het gaat om duurzame energie. In 2014 was 11% van alle geproduceerde energie duurzaam. Logisch, aangezien Nederland nog steeds afhankelijk is van een grote aardgasbel onder de provincie Groningen. België scoort iets beter met een percentage van 17%. De toplanden zijn IJsland (100% duurzaam), Noorwegen (97% duurzaam) en Nieuw-Zeeland (79% duurzaam).

Ook buiten Europa wordt er geïnvesteerd in schone energie

Bijna een kwart van de Afrikaanse energie kan tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen komen. Dat stelt het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (Irena) in een onlangs verschenen rapport.

In 2013 kwam 5 procent van de energie in Afrika uit hernieuwbare bronnen.
In de komende vijftien jaar kan dat aandeel meer van verviervoudigd worden tot 22 procent, zeggen de onderzoekers in hun rapport, dat tevens een routekaart voor hernieuwbare energie op het continent is.

“Afrika heeft enkele van de beste hernieuwbare energiebronnen in de wereld, in de vorm van biomassa, geothermie, water, zon en wind”, Dit, in combinatie met de snelle daling van de kosten van technologie, creëert een geweldige kans voor Afrikaanse landen om hun energiesystemen uit te breiden en te transformeren. Tegelijkertijd bevorderen ze daarmee koolstofarme economische groei.”

Steeds meer Chinezen willen schone energie

Zelfs de grootste vervuiler ter wereld, China, begint iets te doen aan zijn afhankelijkheid van steenkool.

Als China één doel zou moeten nastreven, zou dat een vermindering moeten zijn van zijn afhankelijkheid van steenkool. Het land is verantwoordelijk voor bijna de helft van het steenkoolgebruik wereldwijd en een derde van de uitstoot van broeikasgassen. Dit aanpakken is cruciaal om klimaatverandering in toom te houden.

Minder steenkool

Het goede nieuws is wel dat het gebruik afgelopen jaar licht lijkt te zijn gedaald, al is dat wellicht een technische kwestie. Wel wordt er geschat dat deze daling doorzet, van 72,5 procent van de totale uit steenkool opgewekte energie vorig jaar tot 60 procent in 2020. Dat zou betekenen dat de emissies ook kunnen gaan dalen. Vóór 2030, zoals het vorig jaar in een akkoord met de Verenigde Staten beloofde, of zelfs eerder. Maar daarvoor moeten de leiders wel stappen durven zetten.

De hernieuwbare energiesector groeit intussen snel. Vorig jaar besteedde China hier 82 miljard euro aan, veel meer dan de 48 miljard euro van de nummer twee in de wereld, de VS. China heeft nu wereldwijd het grootste vermogen aan windenergie, en op Duitsland na het grootste vermogen aan zonne-energie.

USA onder Obama ruim 4 keer zo veel duurzame energie

Onder de regering-Obama is bijna vier keer zoveel schone energie gerealiseerd als in de afgelopen 40 jaar. Eind 2008 beschikte de USA over 1800 MW duurzame energie voor het publieke net. De afgelopen twee jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 6.600 MW aan nieuwe projecten goedgekeurd. De snelle aanleg van groene energie is voor de VS van belang zowel als oplossing voor de destabilisatie van het klimaat als vanwege de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Goed voor 2,3 miljoen huishoudens

De 25 duurzame energie projecten zijn genoeg om 2,3 miljoen van de 102 miljoen Amerikaanse huishoudens van energie te voorzien. Daarnaast wordt een aantal projecten gerealiseerd voor de niet publieke sector. De 2 nieuwste projecten hebben vooral te maken met transport en distributie van duurzame energie. De nieuwe projecten omvatten 16 zonne-energie projecten, vier windmolenparken en zeven geothermische centrales.

Prioriteit Obama regering

Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Ken Salazar is de sterke stijging van het aantal goedgekeurde projecten te danken in een forse investering in deskundigen op het Ministerie ten behoeve van een snelle beoordeling van innovatieve duurzame energie projecten.

Essentiële veranderingen

De stijging in schone energie betekent een wezenlijke verandering in het Amerikaanse energiebeleid op grond in eigendom van de overheid. Traditioneel werden dergelijke gebieden vooral gebruikt voor het winnen van olie en gas. Dat leverde de regering een omzet van $ 5 tot 6 miljard per jaar op. Om een idee te krijgen van de omvang: het totaal aan duurzame energieprojecten van de afgelopen 2 jaar zal een opbrengst genereren van 786 miljoen dollar per jaar. Minder dan $ 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten uit schone energie lijken misschien peanuts vergeleken met de $ 6 miljard van olie en gas, maar de nieuwe schone energie projecten zijn gerealiseerd in slechts 2 jaar, terwijl de jaarlijkse opbrengst van 6 miljard is opgebouwd door investeringen in oliewinningen vanaf de Mijnwet van 1872.

Gelukkig dus ook positieve berichten en het lijkt erop dat de wereldwijde bevolking zich bewust wordt van de negatieve gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Arme landen kunnen met investeringen

Van de rijke landen geholpen worden met opwekken van schone energie, wat uiteindelijk voor iedereen voordeel zal geven.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen