Steeds minder merels in Nederlandse tuinen

De merel is uitgeroepen tot de vogel van het jaar 2022. Niet alleen omdat dit bijzondere stadsvogeltje een toevoeging is aan de buurt, maar ook omdat de merel lijkt te verdwijnen. De afgelopen jaren is de merelpopulatie met 30 procent gedaald. Het gaat hierbij niet om een bedreiging van de vogel, maar het is wel duidelijk dat het slecht gaat met de vogelsoort.

Schuwe bosvogel

Vroeger was het best bijzonder om een merel te zien. Waar wij nu in Nederland helemaal gewend zijn aan het vogeltje, was deze voorheen niet in stad of land te bekennen. De merel staat van oudsher bekend als schuwe bosvogel. In andere leefgebieden is dit overigens nog steeds het geval. In Oostelijk Europa zal je de vogel niet snel in een drukke stad tegenkomen.

Stadsdier

Tegenwoordig zie je de merel in Nederland overal. Dit komt omdat de merel bij ons gewend is geraakt aan de stad. Over de jaren heen is de bosmerel verandert in een stadsmerel. De stadsmerel trekt niet meer en blijft het hele jaar door in hetzelfde gebied.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de merelpopulatie flink gegroeid is in ons land. Met de stad als leefgebied konden de vogels in rap tempo voortplanten. Zo was in 2010 het hoogtepunt bereikt en werden er 1.1 miljoen broedparen geteld.

Minder merels

Sinds 2016 is de merelpopulatie echter flink aan het dalen. Rond die tijd brak het Usutuvirus uit. Dit Afrikaanse vogelvirus vond ook een weg naar Nederland. Het virus bleek dodelijk voor merels. Wat in 2016 en 2017 zorgde voor een hevige populatiedaling.

Inmiddels, een paar jaar later, is er geen sprake meer van dit virus. Toch is de populatiedaling nog steeds aan de hand. De huidige redenen voor de daling zijn onbekend.

Het is belangrijk om meer aandacht en onderzoek aan de vogel te besteden. Daarom staat de merel het hele jaar in het zonnetje.