Steenmarter en Boommarter

In Nederland komen twee soorten marters voor, namelijk de Boommarter en de Steenmarter. We beginnen met de Steen marter.

Leefgebied

De steenmarter heeft een groot territorium en kan per nacht wel 10 tot 15 km afleggen. Het territorium van een mannetje overlapt dat van meerdere vrouwtjes. Hoe groot het territorium is hangt af van de kwaliteit van het gebied waar hij leeft, des te groter het voedsel aanbod, des te kleiner een territorium hoeft te zijn. Grenzen worden gemarkeerd met urine en met geurstof uit kliertjes in de achterpoten.

Een steenmarter slaapt overdag en heeft hiervoor meerdere slaapplaatsen die hij afwisselend bezoekt, de schuilplaatsen kunnen overal zitten zoals: boomholtes, takkenhopen, steenhopen, zolders, vlieringen, stallen, schuurtjes, spouwmuren of ruimte onder daken. Het diertje heeft voldoende aan een doorgang van 5 tot 9 cm om bij zijn schuilplaats te komen.

De steenmarter heeft ongeveer het formaat van een slanke kat. De vacht is asgrauw tot grijsbruin met een (grijs)witte ondervacht (ook wel wolhaar genoemd). De bef is wit of roomachtig en loopt vaak door tot op de .

Steenmarters

kunnen overal zich aan passen en zijn soms te vinden onder dakpannen in een nieuwbouwwijk met een groene omgeving en vaak bij oude gebouwen of langs bosranden met oude holle bomen of houtwallen op het platteland. Behalve dat hij een nest maakt in holle bomen en bijvoorbeeld een steenhoop waar de marter zijn naam aan te danken heeft is hij ook wel thuis in een hol onder de grond.

Voedsel

De steenmarter is overwegend een carnivoor. Muizen, ratten, woelmuizen en eekhoorns staan bij de steenmarter op het menu. Ook eet hij vruchten, bessen, kersen, vogels en eieren. Soms eet hij ook kikkers en hagedissen. Op sommige plaatsen eet hij juist voornamelijk vruchten, insecten en aas. De steenmarter jaagt op kippen en ander pluimvee binnen een korte tijd uit hun hokken en rennen, dit tot ergernis van (hobby)pluimveehouders. Daarbij is een aantal van vijf tot tien kippen per nacht niet ongewoon. De steenmarter kan ze naar de meest onmogelijke plaatsen meeslepen, zoals op daken en over hekken.
Vraatsporen

Vraatsporen

van de steenmarter zijn moeilijk te onderscheiden van die van andere marterachtigen. Vraatsporen die een steenmarter achter kan laten, zijn: leeggegeten eieren, geheel of gedeeltelijk leeggegeten huiden van kleine zoogdieren, afgebeten veren of afgebeten koppen van kleine zoogdieren zoals konijnen en egels

Alleen of in een groepje

De steenmarter leeft meestal solitair. Marters in dorpen jagen soms in kleine groepjes van vier à vijf dieren. Deze dieren hebben ook een kleiner woongebied dan marters in de natuur, waar woongebieden gemiddeld 80 hectare bedragen. De steenmarter is luidruchtiger dan de boommarter.

Geluidoverlast

De Steenmarter staat er om bekend geluidsoverlast met zijn hese gekrijs te veroorzaken. Dit komt omdat de beestjes erg speels zijn. Maar ze zijn ook territoriaal, dus ook als hun territorium bedreigd wordt kunnen ze veel geluidsoverlast veroorzaken.Overlast huis en tuinDaarnaast zorgt een marter in uw woning voor veel stank. Hij laat namelijk zijn uitwerpselen achter op een vaste plaats en dit kan er gaan stinken. Ook is het een roofdier en wil het diertje zijn prooien nog wel eens mee naar binnen nemen. De resten van deze prooien gaan na verloop van tijd ook rotten en stinken.

Naast andere dieren, zijn bessen, appels, kersen

en ander fruit ook belangrijk voedsel van de Steenmarter. Dus mocht dit in uw tuin groeien, dan kan ook hier de Steenmarter voor veel overlast zorgen.Vangen van een Steen marter verboden.Tot de tweede wereldoorlog werd er jacht op de steenmarter gemaakt vanwege zijn waardevolle pels, wat een zeer lage stand als gevolg had. In Nederland is de steenmarter tegenwoordig wettelijk beschermd en komt in steeds grotere getalen voor.Wettelijk beschermd

Checklist steenmarters in huis

1. Heeft u een steenmarter gezien?
2. Heeft u een steenmarter gehoord? (vooral overdag in huis en rond 23:00 vertrek)
3. Heeft u uitwerpselen gevonden? (4-8 centimter, met puntje, vaak gekruld als een vraagteken)
4. Heeft u pootafdrukken gevonden? (v-vormige poolbal, met 5 nageltjes)
5. Heeft u voedselresten gevonden?

Steenmarters zijn beschermde dieren zoals ook uitgewerkt is bij het Wetgeving. Verjagen van de steenmarter, vangen of zelf doden van de steenmarter is verboden. Uit de literatuur blijkt bovendien dat middelen of apparaten die claim steenmarters te verjagen slechts tijdelijk (of helemaal niet) werken tegen steenmarters. Als u namelijk al een steenmarter in huis (of in uw auto) heeft dan werken geluiden en geuren slechts tijdelijk. Na verloop van tijd kan de marter weer terugkeren. En mocht de steenmarter dood gaan, dan is de kans groot dat een andere marter het territorium overneemt. Als u de checklist heeft doorlopen en u vermoedt een steenmarter in uw huis, neem dan contact op met uw gemeente of een erkend gespecialiseerd bedrijf.

Boommarter

De steenmarter en de boommarter lijken uiterlijk erg op elkaar en beide soorten worden daardoor regelmatig door elkaar gehaald. De beschrijvingen van beide marters in zoogdiergidsen zijn vaak nogal summier en gaan er nauwelijks op in dat de verschillen tussen beide soorten klein zijn en dat kenmerken elkaar overlappen.

De boommarter is qua formaat net zo als de Steenmarter als een huiskat maar met veel kortere poten. In Nederland komen beiden marter soorten voor.. Boommarters leven doorgaans in het bos en steenmarters in de buurt van bebouwing. Een marter in een bos is echter niet per definitie een boommarter en een marter bij bebouwing niet altijd een steenmarter! In hun woongebied hebben boommarters meerdere holen. Ze gebruiken meestal een holle boom of een verlaten hol zoals het nest van een eekhoorn of zelfs een duivennest . Ook maken ze gebruik van grote nestkasten en rotsspleten, en een enkele keer verblijven ze zelfs op zolders en in dassenburcht.

Uiterlijke kenmerken

Om een boommarter te onderscheiden van Steenmarter kan je het verschil zien als kenner vooral door de kleur en de vorm van de keelvlek, die volgens de meeste gidsen een duidelijk onderscheidend kenmerk zou moeten zijn. De keelvlek van een steenmarter is meestal lichter gekleurd en over de poten als een ‘vork’ in tweeën gedeeld, terwijl de keelvlek van een boommarter in typische gevallen geliger en meer gevlekt (maar zonder ‘vork’) is. Er is echter zoveel variatie in vorm en kleur van de keelvlek bij beide soorten, dat dit in veel gevallen geen betrouwbaar kenmerk is. Er komen boommarters voor met een (geel-)witte bef en steenmarters met een gelige bef.

Op zich verschillen ze dus niet veel van elkaar en moet je maar meer op de naam af gaan. Boommarter zijn meestal te vinden in bossen en Steenmarter meestal meer bij gebouwen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen