Tweedegraads brandwonden door berenklauw

Tweedegraads brandwonden door berenklauw. Dieren en mensen lopen gevaar bij aanraking van de Berenklauw een plant die van nature in Nederland voort komt in de natuur, parken en op plekken waar niet wordt gemaaid.

De gewone berenklauw komt van nature in Europa voor

Het is een 90 -150 cm hoge, vaste plant, die veel langs dijken, wegen en bosranden voorkomt maar ook steeds vaker in woonwijken. De 200-400 meter hoge Reuze Berenklauw komt van oorsprong uit Zuidwest-Azie en is in de 19e eeuw als een soort tuinplant in Europa geïntroduceerd.

Berenklauw

Is in volwassen staat een forse plant met gevaarlijk scherpe bladpunten. Op de bladeren staan haartjes die de huid sterk irriteren met zelfs brandwonden tot gevolg. De berenklauw bloeit van juni tot oktober met witte bloemen. De plant bevat etherische olie met furocoumarinen, die onder invloed van licht op de huid ontstekingen kan veroorzaken. Het sap uit de haartjes kan bij contact met de ogen soms permanente blindheid veroorzaken

Mensen en dieren

Zoals honden lopen gevaar bij aanraking van deze plant en kunnen zelfs tweedegraads brandwonden op lopen. Na aanraking hoeft er nog op dat moment nog niks aan de hand te zijn, maar na verloop van tijd of de volgende ochtend kun je wakker worden met rode plekken die over gaan in enorme blaren en zelfs open wonden. De pijn is afschuwelijke het is dus belangrijk dat je voorzichtig bent als je grote planten met witte bloem schermen. Mocht u zelf in aanraking zijn gekomen met de berenklauw, dan zijn hier een paar tips.

Tips

– Was de huid direct af met water en zeep. Als er geen gelegenheid is om de huid af te spoelen bedek de huid dan meteen.
– Na het afspoelen moet u de huid ook bedekken zodat er geen zonlicht op kan komen. Het is verstandig om een week uit de zon te blijven.
– Wrijf het sap niet uit over de huid en raak het gezicht niet aan.
– Ga naar de huisarts als er toch ‘iets’ te zien is, bijvoorbeeld rode uitslag.
– Heeft u sap in de ogen gekregen? Dan moet u uw ogen direct uitspoelen met veel water en meteen daarna contact opnemen met de huisarts.
– Ga direct naar de spoedeisende hulp (SEH) als u het sap in de mond heeft gekregen. Dit is zeer gevaarlijk.

De reuze Berenklauw is een plaag geworden

De reuzen berenklauw vermeerdert zich bijzonder snel; het grote aantal bloempjes per plant levert bijna evenveel kiemkrachtige zaadjes op die makkelijk verspreid worden via waterwegen, het verkeer of door onachtzame tuiniers. In Centraal-Europa vormt de Reuze Berenklauw een heuse plaag en de invasieve planten lijkt miet te stoppen. Vandaag kan je ze overal vinden en inde zomer met de trein reist of via de autosnelweg reist, kan je er niet meer naast kijken!

Indringer

Het invasieve karakter van deze plantensoort is zeer uitgesproken. Ze neemt op korte tijd de groeiplaatsen in van de inheemse flora die ze letterlijk overschaduwt en het licht ontneemt met haar reusachtige bladeren. Ze ontkiemt in de lente voor de inheemse vegetatie verschijnt, ze kan de bloei uitstellen tot het meest gunstige moment, de vruchtbaarheid is enorm en er zijn nauwelijks natuurlijke belagers.

De Reuze Berenklauw

Ze neemt op korte tijd de groeiplaatsen in van de inheemse flora die ze letterlijk overschaduwt en het licht ontneemt met haar reusachtige bladeren. Ze ontkiemt in de lente voor de inheemse vegetatie verschijnt, ze kan de bloei uitstellen tot het meest gunstige moment, de vruchtbaarheid is enorm en er zijn nauwelijks natuurlijke belagers, onze streekeigen plantengroei moet de strijd aangaan met ongelijke wapens.

Een gevaarlijke plant

Afgezien van de ecologische problemen, houdt de reuzen berenklauw ook een gevaar in. De belangrijkste risicogroep zijn tuiniers die wieden zonder handschoenen maar ook kinderen lopen gevaar wanneer ze de holle stengels als fluitje of verrekijker gebruiken. Het contact met de plant is volkomen pijnloos, de meeste slachtoffers blijven rustig in de zon omdat de brandwonden pas optreden na een kwartier tot twee uur. Daar waar de brandwonden waren, blijft de huid gedurende jaren overgevoelig voor UV-straling.

Bestrijden

Voor het bestrijden van de plant geldt de gouden regel: ‘beter voorkomen dan genezen’. Zaai of plant geen reuzen berenklauw in uw tuin en wees waakzaam dat u, al dan niet bewust, geen zaden transporteert. Het bestrijden zelf gebeurt door de wortel met een spade door te steken, zo’n 10 cm onder de grond en de plant af te voeren. Draag hierbij steeds handschoenen! De plant zal wellicht hergroeien maar telkens meer verzwakt en na enkele herhalingen er de brui aan geven. Het afsnijden van de bloeistengels om zaadvorming te voorkomen kan ook maar is minder doeltreffend en dient ook op het juiste ogenblik te gebeuren, zo niet komt er een nieuwe bloeistengel tevoorschijn. Herbicides als glyfosaat en trimloper zijn uiteraard ook doeltreffend maar hierbij dienen we toch te waarschuwen dat het beleid erop gericht is pesticide gebruik te verminderen om de kwaliteit van het milieu en grondwater te beschermen. Ook blijken deze gif middelen vaak voor mens en dier net zo gevaarlijk, alleen duurt het wat langer voordat die hun uitwerking hebben.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Groen Nieuws

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen