Veel banken financieren nog steeds kernwapens

Banken investeren goed of fout?

Zeven Nederlandse banken investeren gezamenlijk ruim anderhalf miljard euro in twintig producenten van kernwapens.

Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi.

Het gaat om ABN AMRO, Aegon, ING, Delta Lloyd, Rabobank Groep, SNS Reaal en Van Lanschot. Drie van de tien onderzochte bankgroepen, ASN, NIBC en Triodos Bank, hadden met geen enkele kernwapenproducent een financiële relatie.

Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer liet de financiële relaties tussen tien Nederlandse bankgroepen en twintig bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, onderhoud en opslag van kernwapens tegen het licht houden door onderzoeksbureau Profundo. Het gaat om bedrijven in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en India en het Nederlandse bedrijf Eads.

De onderzoekers vonden bij de vermogensbeheerdochters van ING Groep, Aegon, Rabobank Groep, ABN AMRO, Delta LIoyd, SNS Reaal en Van Lanschot investeringen in kernwapenproducenten.

Zo zou ING aandelen en obligaties beheren van twintig verschillende kernwapenproducenten met een totale waarde van ruim 658 miljoen euro. Aegon beheert aandelen en obligaties van achttien verschillende kernwapenproducenten en bij de Rabobank gaat het om vijftien bedrijven.

Transparantie

De Eerlijke Bankwijzer roept banken op alle vormen van investeringen in bedrijven die zich bezighouden met kernwapens uit te sluiten en duidelijk en transparant te zijn over hun wapenbeleid.

Delta Lloyd liet naar aanleiding van het onderzoek al weten investeringen in kernwapenproducenten voortaan uit te sluiten. Rabobank geeft aan nieuw wapenbeleid te hebben ingevoerd en SNS Reaal zegt nader onderzoek te doen naar het bedrijf waarin een investering gevonden is.

Het beleid van ABN AMRO op arbeidsrechten is goed. De bank geeft duidelijk aan bij welke activiteiten zij niet betrokken wil zijn. Er worden alleen geen eisen gesteld over klachtenprocedures voor werknemers. In de praktijk is de ABN AMRO bank ook goed op weg, door goede afspraken te maken met enkele kledingproducten. Ze zijn er echter nog niet helemaal.

Op het gebied van klimaatverandering scoort ABN AMRO slecht. Er is beleid voor de eigen CO2-uitstoot en voor bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Energieproductie met hoge CO2-uitstoot wordt niet uitgesloten en controversiële energieproductie (zoals kernenergie) is toegestaan. Ook in de praktijk blijkt dat deze bank het slechter doet dan andere banken, omdat zij als enige meer investeert in vieze dan schone stroom.

Het beleid van ABN AMRO op wapens is zeer goed. Volgens het beleid investeert de bank niet in producenten van controversiële wapens en financiert geen wapenleveranties aan bijv. dictaturen. Wapenlevering aan landen waar bijv. (burger)oorlog is, worden niet uitgesloten. Uit onderzoek (2013) blijkt dat deze bank in de praktijk via vermogensbeheer aandelen t.w.v. 7,6 miljoen euro beheert van 7 kernwapenproducenten.

Wij hebben alvast 5 banken vergeleken op een aantal belangrijke thema’s: arbeidsrechtenbeleid, klimaatverandering en wapenbeleid. Alle gegevens hieronder zijn gebaseerd op het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

ARBEIDSRECHTENBELEID

Alle bedrijven moeten kunnen aantonen dat hun werknemers veilig werken en een eerlijk loon krijgen. De ideale bank behandelt zijn eigen werknemers goed en eist hetzelfde van al zijn klanten én hun leveranciers.

KLIMAATVERANDERING

Door de opwarming van de aarde komen mensen, landbouw en de natuur in de knel. De ideale bank vermindert haar eigen uitstoot, investeert in schone energie en stimuleert bedrijven om schoner te gaan werken.

WAPENBELEID

Wapens in verkeerde handen leiden tot conflicten die de veiligheid en ontwikkeling van miljoenen mensen bedreigen. Daarom moet de wapenindustrie geen omstreden wapens maken en nooit wapens leveren aan dictators of zwakke regimes. Doet een bedrijf dit wel, dan financiert de ideale bank dat bedrijf niet.

Hier vind je de top 5 banken:

1. ASN BANK

Het arbeidsrechtenbeleid van de ASN Bank is uitstekend.
Dat is niet alleen te merken doordat de criteria in lijn zijn met belangrijke internationale verdragen. Ook in de praktijk zorgt de ASN Bank voor een goede uitvoer.

Het klimaatbeleid van ASN Bank is zeer goed te noemen.
De doelstelling is om in 2030 klimaatneutrale investeringen te hebben. Deze bank investeert in duurzame energie, CO2-arme economie en aanpassing van arme landen aan klimaatverandering.

Het wapenbeleid van ASN Bank is uitstekend.
Alle mogelijke relaties met de wapenindustrie zijn uitgesloten. Ze investeert niet in producenten van controversiële wapens en financiert geen wapenleveranties aan dictaturen of landen die corrupt zijn en mensenrechten schenden. Ook in de praktijk handelt ASN Bank in lijn met haar beleid.

2. TRIODOS BANK

Arbeidsrechtenbeleid van Triodos Bank is goed. Het beleid volgt principes van de VN-arbeidsorganisatie (bv. geen kinderarbeid) en investeert in certificering van ketens (bv. Fair Trade) waarin arbeidsrechten worden bewaakt. Beleid t.a.v. procedures voor werknemersklachten ontbreekt echter nog. In de praktijk opereert de Triodos Bank zeer goed. De bank stelt expliciete eisen t.a.v. arbeidsrechten en onderzoekt of bedrijven zich daaraan houden.

Het beleid van Triodos Bank op klimaat is ruim voldoende. Triodos investeert alleen in schone bedrijven. Er is alleen geen beleid voor meetbare afname van gefinancierde broeikasgasemissies en ketenverantwoordelijkheid.

Het wapenbeleid van Triodos Bank is zeer goed.
Triodos sluit alle wapenproductie en -handel uit van financiering tenzij er sprake is van ‘dual use’ technologieën (onderdelen of systemen die kunnen worden gebruikt voor zowel militaire als civiele eindproducten).

3. ABN AMRO

Het beleid van ABN AMRO op arbeidsrechten is goed. De bank geeft duidelijk aan bij welke activiteiten zij niet betrokken wil zijn. Er worden alleen geen eisen gesteld over klachtenprocedures voor werknemers. In de praktijk is de ABN AMRO bank ook goed op weg, door goede afspraken te maken met enkele kledingproducten. Ze zijn er echter nog niet helemaal.

Op het gebied van klimaatverandering scoort ABN AMRO slecht.
Er is beleid voor de eigen CO2-uitstoot en voor bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Energieproductie met hoge CO2-uitstoot wordt niet uitgesloten en controversiële energieproductie (zoals kernenergie) is toegestaan. Ook in de praktijk blijkt dat deze bank het slechter doet dan andere banken, omdat zij als enige meer investeert in vieze dan schone stroom.

Het beleid van ABN AMRO op wapens is zeer goed.
Volgens het beleid investeert de bank niet in producenten van controversiële wapens en financiert geen wapenleveranties aan bijv. dictaturen. Wapenlevering aan landen waar bijv. (burger)oorlog is, worden niet uitgesloten. Uit onderzoek (2013) blijkt dat deze bank in de praktijk via vermogensbeheer aandelen t.w.v. 7,6 miljoen euro beheert van 7 kernwapenproducenten.

4. RABOBANK

Het arbeidsrechtenbeleid van Rabobank is zeer goed.
Het beleid omvat alle relevante arbeidsrechten. Er is aandacht voor ketenintegratie maar er wordt niet vereist dat bedrijven duurzaamheidscriteria opnemen in hun contracten met onderaannemers en leveranciers. In de praktijk blijkt dat de Rabobank investeert in scheepssloperijen waar schepen onder zeer slechte arbeidsomstandigheden worden gesloopt. Maar de Rabobank heeft al aangegeven stappen te ondernemen.

Het klimaatbeleid van Rabobank is twijfelachtig.
Het beleid ondersteunt de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, maar er zijn geen specifieke eisen voor terugbrengen van CO2-emissie en er is geen verbod op controversiële of schadelijke energiebronnen. Maar in de praktijk blijkt deze bank de grootste investeerder in duurzame energie.

Het wapenbeleid van Rabobank is goed.
De bank sluit financiering van leveranties van conventionele wapens aan landen die mensenrechten schenden uit. Leverantie van conventionele wapens aan fragiele staten of landen die corrupt zijn, is niet uitgesloten. In de praktijk kan de Rabobank nog stappen zetten, maar heeft aangegeven dit ook te gaan doen.

5. ING BANK

Het arbeidsrechtenbeleid van ING is zeer goed.
De activiteiten en praktijken die de bank uitsluit zijn helder gedefinieerd en ze eist toetsing van het personeelsbeleid aan de principes van de VN-arbeidsorganisatie (bv. geen kinderarbeid en geen discriminatie op de werkvloer). In de praktijk kan de ING Bank nog stappen zetten, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen in scheepsloperijen.

Het klimaatbeleid van ING is ruim onvoldoende.
Het beleid geldt alleen voor eigen CO2-uitstoot en niet op door haar gefinancierde emissies. Beleid voor investeringen in duurzame energie, energiebesparing bij bedrijven, aanpassing v arme landen naar CO2-arme economie, ontbreekt. In de praktijk probeert de ING Bank al wel zijn beste beentje voor te zetten. Zo wordt er duurzame energiefondsen opgezet en lobbyt de bank bij de overheid voor betere voorwaarden voor de overstap naar duurzame energie.

Het wapenbeleid van ING is twijfelachtig.
ING sluit producenten van controversiële wapens en bedrijven die wapenembargo’s negeren uit. Het beleid geldt alleen voor handelsfinanciering dus wapenleveranties van overige bedrijven aan controversiële regimes zijn niet uitgesloten. Ook in de praktijk is het wapenbeleid twijfelachtig. ING blijkaandelen en obligaties te beheren voor 20 kernwapenfabrikanten.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen