Ventileren is zeker geen energieverspilling

Bewolking

Door uw woning goed te isoleren, heeft u minder stookkosten en helpt u het milieu. Hiervoor kunnen subsidies worden aangevraagd, maar het bespaar je veel warmte en stookkosten.

Met ventileren bespaar geld en is beter voor je gezondheid

Tijdens het ventileren verdwijnt er natuurlijk wat warmte, maar door vocht af te voeren ontstaat een drogere lucht, die makkelijker te verwarmen is. Vochtige lucht voelt namelijk kouder aan, zodat de thermostaat in een vochtig huis vaak hoger gezet wordt.

Per dag produceren we in huis wel 10-15 liter vocht

Per dag produceren de bewoners, huisdieren en planten ongeveer 10 tot 15 liter vocht in een huis. Bij alles waar water voor nodig is ontstaan waterdamp: douchen, afwassen, de was drogen, koken en schoonmaken. Daarnaast raakt de lucht vervuild door kookluchtjes en rook. Ventilatie voert de vochtige en vervuilde lucht af, en hiervoor in de plaats moet verse lucht aangevoerd worden. Gebeurt dit niet, dan kan de binnenlucht ongezond worden en kunnen er vochtproblemen ontstaan, zoals schimmelvorming.

Spaar 50- 150 m3 gas uit door te ventileren

Gemiddeld wordt in een vochtige woning zo’n 50 – 150 m3 extra gas per jaar gestookt. Wilt u de woning behalve warm ook echt droog stoken, dan kost dat nog meer energie. Een hoger energieverbruik brengt, naast extra kosten, extra milieubelasting met zich mee. Ventileren verlaagt het vochtgehalte en verhoogt het comfort van uw woning. Een te vochtig huis is niet alleen kil en muf, maar ook ongezond. Het is een aangename plaats voor schimmels en mijten. Zo’n 3% van de bevolking reageert allergisch op schimmels. Overgevoeligheid voor de huisstofmijt bestaat bij 10-15% van de bevolking. Een aantal ongewenste stoffen, bijvoorbeeld formaldehyde uit plaatmaterialen, komt in hogere mate vrij in vochtige omstandigheden. Sommige mensen blijken overgevoelig te zijn voor deze stoffen in huis.

Voorkomen vochtprobleem in de woning

Ook voor de materialen is vocht niet goed: het veroorzaakt langdurig beslagen ramen, vochtplekken op de muur en houtrot in vloeren, balken en kozijnen. De oorzaak van vochtproblemen is altijd een vochtbron. Ter voorkoming van vochtproblemen is het van groot belang dat de mogelijke oorzaken tijdig worden opgemerkt en worden weggenomen.

1. Het dichtzetten van de ventilatieroosters in de gevel
2. Lekkages
3. Capillair of optrekkend vocht
4. Doorslaande gevels
5. Verdampend grondvocht
6. Koude bruggen
7. Afsluitende vloerbedekking
8. Woonvocht

Ventileren zorgt voor betere leefomgeving

Goede ventilatie in de woning verhoogt het leefcomfort, leidt tot energiebesparing en voorkomt ziekten. Dagelijks wordt in huis vocht geproduceerd. Door de aanwezigheid van mensen, huisdieren, planten en door handelingen als koken, de was drogen, de vaatwas doen en dergelijke, komt per dag zo’n 10 tot 15 liter water vrij in de vorm van waterdamp.

Om dit vocht af te voeren dient de woning goed te worden geventileerd. Het gaat bij ventilatie om het toevoeren van verse lucht en het afvoeren van vochtige en vervuilde lucht. Goed ventileren in een woning is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu. Ventilatie kost energie. Maar ventileren wanneer het nodig is en op de juiste manier, kan uiteindelijk energie besparen. Het is belangrijk om in de woning continu te ventileren, want natuurlijke ventilatie door kieren en spleten komt bijna niet meer voor vanwege het isolatieniveau.

Veel vocht in huis kan er voor zorgen dat muren vochtig worden. Het behang kan zelfs zwart worden door schimmels. De atmosfeer wordt drukkend bij een te hoge luchtvochtigheid en een te hoge temperatuur. Bovendien kunnen ook andere schadelijke stoffen zich in de woning ophopen. Bronnen van dergelijke stoffen zijn onder andere: roken, koken op gas en openbaarden.

Was in huis drogen alleen als er voldoende ventilatie is

Met het drogen van de was bespaar je energie kosten, maar brengt veel vocht in de lucht. Om dit zoveel mogelijk te verminderen, kunt u het beste de was buiten drogen. Als u gebruik maakt van een wasdroger, heeft een droger met een afvoer naar buiten de voorkeur. Kunt u uw was niet buiten laten drogen, zorg dan dat u de was in een goed geventileerde ruimte in uw woning laat drogen

Vochtige woningen zorgen voor aandoeningen van de luchtwegen

In een vochtige woning blijken meer mensen last te hebben van aandoeningen aan de luchtwegen en komen meer allergische verschijnselen, zoals astma, eczeem, hoesten, oorpijn en misselijkheid voor. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de huisstofmijt (een voor het oog niet zichtbaar beestje) en schimmels. Zij groeien vooral goed in vochtige woningen.

Huisstofmijt en schimmels hebben veel minder kans te overleven in een droog huis. Daarnaast kost het opwarmen van een droog huis aanzienlijk minder tijd, en dus energie, dan het opwarmen van een droog huis. Het drogen van de was brengt veel vocht in de lucht. Om dit zoveel mogelijk te verminderen, kunt u het beste de was zoveel mogelijk buiten drogen. Als u gebruik maakt van een wasdroger, heeft een droger met een afvoer naar buiten de voorkeur. Kunt u uw was niet buiten laten drogen, zorg dan dat u de was in een goed geventileerde ruimte in uw woning laat drogen.

In sommige woningen treffen we met regelmaat aan dat de bewoners 2 tot 3 lagen novilon (keukenzeil) of vloerbedekking over elkaar heeft gelegd. Het gevolg hiervan is dat de lucht tussen de lagen gaat verstikken, condenseren en vochtig wordt.

En daar zit nu juist het probleem. Daar waar vocht zich ophoudt groeien ook schimmels die hier een uitstekende voedingsbron hebben. Tussen de lagen is de temperatuur ideaal om de groei voort te zetten. De problemen worden nog groter wanneer de schimmels ook de houten delen van de woning aantasten. Dit leidt tot sterkte vermindering van het hout.

Aandachtspunten

– Lekkages direct verhelpen.
– Ventilatie roosters in de gevels en ramen open houden.
– Geen organisch afval in de kruipruimte dumpen.
– Aanbrengen van een vochtabsorberende en/of regulerende laag onder novilon, laminaat, kurk, parket en/of marmoleum.

Geen keramische tegels plakken op een houten vloer. Wees voorzichtig met dweilwater op novilon en andere van dit soort vloerbedekking omdat water gemakkelijk via de naden onder het vloerbedekking komt en niet kan verdampen, wat gunstig is voor schimmels.

Het aanschaffen van een goede hygrometer. Controleer met behulp van een hygrometer de relatieve luchtvochtigheid in de woning. De relatieve luchtvochtigheid mag tussen de 40% en 60% zijn. Beneden de 40% is te droog voor schimmels, maar kan hoofdpijnklachten tot gevolg hebben. Een relatieve luchtvochtigheid boven de 60% is zeer gunstig voor de ontwikkeling van houtaantastende schimmels.

Letten op beweging in de vloer, verkleuringen en vervormingen van het hout, afbladderende verf, geur veranderingen in huis (champignons) en donkerbruine stof (sporen) waarvan u de herkomst niet weet en die spontaan terugkomen.

De ontwikkeling van houtvernielers kan worden voorkomen bijvoorbeeld door een goede detaillering van houten delen, juiste bescherming met verven, lakken of aanbrengen van een coating van zowel zichtbare als niet-zichtbare delen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen