Voordelen en nadelen van elektrisch rijden

Voordelen en nadelen van elektrisch rijden

Elektrisch rijden heeft voordeel voor het klimaat, de automobilist en zelfs de leefomgeving. De voordelen zijn erg groot. Enkele voordelen van het bezitten van een elektrische auto zijn:

 • Wanneer je auto op elektriciteit rijdt is dat veel goedkoper dan wanneer je auto op benzine, LPG of diesel rijdt. Een kWh kost ongeveer € 0,20. De elektrische auto’s die er momenteel zijn kunnen ongeveer 8 km met 1 kWh rijden. 
 • Bovendien zijn de elektrische auto’s in de toekomst ook niet zo duur om aan te schaffen. De nieuwe elektrische auto’s zullen waarschijnlijk even duur worden als ieder andere auto uit de kleinere middenklasse.
 • Je hoeft nu geen wegenbelasting en BPM te betalen.
 • De elektrische auto’s stoten geen CO2 en fijnstof uit. Ze zijn dus minder schadelijk voor het milieu en veroorzaken dus ook minder stank. Wanneer de energie waar de elektrische auto op rijdt wordt opgewekt door de natuur (zoals windmolens en zonnepanelen) rijd je met een elektrische auto zelfs helemaal zonder uitstoot. 
 • De elektrische auto’s die momenteel gecreëerd zijn, hebben een erg moderne vormgeving.
 • Rust is zo belangrijk voor iedereen zijn gemoedsrust met name onze kleine kinderen en kinderen die nog jong zijn.
 • Mensen met long problemen zullen afnemen en heel wat mensen zullen last hebben van benauwdheid.
 • Je image komt overeen met je graag wil uitstralen naar de wereld.
Nadelen van de elektrische auto
 • De actieradius (de afstand die een voertuig kan rijden zonder dat men moet stoppen om energie aan het voertuig toe te voegen) is wel aanzienlijk verbeterd, maar is nog steeds minder dan bij een brandstofauto.
 • Het opladen van de accu duurt langer dan bijvoorbeeld tanken. 
 • Er zijn nog weinig oplaadpunten langs de snelwegen te vinden.
 • Ook is de maximale snelheid van de elektrische auto veel lager dan van een brandstofauto.
Lagere kosten per kilometer

Je kunt met een elektrische auto veel besparen op je brandstofkosten. Een benzineauto rijdt gemiddeld 1:14, dan betaal je per kilometer gemiddeld zo’n 12,6 cent. Voor één kilometer die je in een elektrische auto aflegt betaal je 4 cent aan elektriciteit. Rijden in een benzineauto is al snel 3 keer zo duur dan elektrisch rijden.
De verwachting is dat de diesel- en benzineprijzen de komende jaren nog verder zullen stijgen door toenemende schaarste aan deze fossiele brandstoffen. Het prijsvoordeel van elektrisch rijden neemt in de toekomst dus waarschijnlijk verder toe.

Elektrische auto’s zijn milieuvriendelijk

Elektrische auto’s stoten geen CO2 en fijnstof uit, waardoor zij bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de grote steden, die op dit moment erg slecht is. Wanneer er wordt gereden op groene stroom wordt het milieu nauwelijks belast, maar zelfs bij het gebruik van ‘grijze’ stroom is elektrisch rijden veel beter voor het milieu dan rijden op fossiele brandstoffen.

Geen BPM en wegenbelastiing

Bij de aankoop van een elektrische auto hoef je in ieder geval tot en met 2015 geen BPM te betalen. De wegenbelasting is voor veel zuinige auto’s weer ingevoerd, maar voor elektrische auto’s betaal je tot 2015 nog steeds geen wegenbelasting.

Hogere aanschafprijs

Elektrische auto’s zijn altijd nog gemiddeld twee keer duurder dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto. Dit wordt wel gecompenseerd door het belastingvoordeel, subsidies en lagere kosten per kilometer van elektrisch rijden.

Kleiner bereik

Het belangrijkste nadeel van elektrisch rijden is dat het bereik nog niet optimaal is. De meeste elektrische auto’s hebben op dit moment een bereik van 150 km. Er wordt op dit moment gewerkt aan innovaties voor een groter bereik. Er zijn al accu’s met een bereik van 400km, maar die zijn nog niet betaalbaar voor het grote publiek.

Opladen duurt langer dan tanken

Daarnaast duurt een oplaadbeurt van een lege accu een stuk langer dan het voltanken van een benzineauto. Je kunt thuis een oplaadpunt laten aanleggen. Met zo’n 220 V-aansluiting thuis duurt het opladen wel acht uur. Bij een snellaadpaal die er steeds meer langs de snelwegen komen, zou het opladen maximaal 30 minuten moeten duren. Er zijn op dit moment zo’n 2500 publieke laadpunten in Nederland en er komen wekelijks meer punten bij. Het is in veel gemeenten mogelijk om een oplaadpunt voor je huis te laten installeren.

Het eerste wisselstation voor accu’s is gerealiseerd op Schiphol

Je kunt hier je lege accu omwisselen voor een andere volle accu, wat binnen enkele minuten gebeurd is. De bedoeling is dat er meer van zulke punten door Nederland komen.

Verzekering is vaak duurder

Veel verzekeraars hanteren een hogere premie voor elektrische auto’s. Dit komt door de doorgaans hogere aanschafprijs van elektrische auto’s en door de hogere reparatiekosten. Er zijn wel steeds meer verzekeraars die een speciale verzekering aanbieden voor elektrische rijders. Dan is bijvoorbeeld schade aan je laadpaal thuis gedekt en een sleepregeling naar de dichtstbijzijnde laadpaal.

Conclusie

Er kan niet met zekerheid gezegd worden hoe elektrisch rijden er in de toekomst eruit gaat zien. Duurzaamheid heeft de toekomst en elektrisch rijden kan hier enorm aan bijdragen. De markt van elektrisch rijden is op dit moment enorm in opkomst en verandert steeds. Er zijn een groot aantal voordelen en voor de nadelen lijken ook steeds meer oplossingen te worden gevonden. Er komen steeds meer laadpunten bij en de laadtijd wordt korter. Steeds meer verzekeraars bieden autoverzekeringen aan tegen hetzelfde tarief als benzineauto’s. Verwacht wordt dat de accu’s van elektrische auto’s de komende jaren goedkoper worden en dat het bereik gaat toenemen. Daar staat tegenover dat de subsidies en het belastingvoordeel voor elektrisch rijden niet eeuwig zullen blijven bestaan. Kortom; de markt rond elektrisch rijden verandert steeds en het is niet exact te voorspellen hoe het er over een aantal jaar uitziet, maar het ziet er naar uit dat er steeds meer voordelen van elektrische auto’s bijkomen ten opzichte van benzineauto’s.

Elektrische auto voordeliger in gebruik

Om te komen tot een goede financiële afweging, moet je naast de aanschafprijs van een elektrische auto ook kijken naar de gebruiksduur en gebruikskosten. Een elektrische auto heeft namelijk ook een financieel voordeel ten opzichte van een auto op benzine of diesel. Zo vraagt de efficiëntere aandrijflijn aanzienlijk minder energie voor dezelfde prestatie. Daarbij kent de elektrische auto lagere energiekosten. Een elektrische auto vergt bovendien ook minder onderhoud: minder bewegende delen en dus minder slijtage. Ook profiteren eigenaren van elektrische auto’s van (tijdelijke) fiscale voordelen: lagere MRB (motorrijtuigenbelasting) en lagere BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen).

Aanschafprijzen

De prijsdaling van de afgelopen jaren zet de komende jaren geleidelijk door. Belangrijkste reden is massaproductie in combinatie met dalende batterijprijzen. In vergelijking met auto’s op benzine of diesel wordt de elektrische auto nu nog niet zó massaal geproduceerd dat er een significante prijsdaling ontstaat. Batterijen kosten de laatste jaren steeds minder en ook die daling zet zich naar verwachting door. Vanaf medio 2017 liggen de gemiddelde prijzen van een volledig elektrische auto rond de €30.000 en €35.000,-

Energiekosten

Prijzen van benzine, diesel en elektriciteit laten zich lastig voorspellen. Zo zijn benzine en diesel in 2015 sterk in prijs gedaald. De elektriciteitsprijs thuis is daarentegen nagenoeg gelijk gebleven, maar de gebruikskosten van openbare laadpunten en snelladers zijn afgelopen jaar fors gestegen. Ook neemt het zelf opwekken van energie (met eigen zonnepanelen of via een coöperatie) een vlucht. Dit kan financieel interessant zijn. Door de toegenomen laadkosten bij openbare laadpunten, benadert de prijs van rijden op elektriciteit die van rijden op fossiele brandstof.

Over het algemeen geldt

Heb je de mogelijkheid om thuis of op het werk de auto op te laden dan kost rijden op stroom grofweg de helft van rijden op benzine / diesel. Ben je volledig afhankelijk van openbare (of snel) laadinfrastructuur dan is er nauwelijks financieel voordeel

Onderhoud

Een elektrische auto vergt minder onderhoud: minder bewegende delen en dus minder slijtage. Voor een volledig elektrische auto is de inschatting dat de kosten van onderhoud grofweg 40% van de kosten vergt t.o.v. een vergelijkbaar model op benzine / diesel. In geval van een Plug In elektrische auto laten de huidige statistieken zien dat het ongeveer 70% van de kosten is van een vergelijkbaar model op benzine / diesel

Fiscale voordelen

Belastingvoordelen voor particulier volledig elektrisch rijden (MRB en BPM) blijven volgens Autobrief II de komende jaren bestaan. Volledig elektrische auto’s zijn (in elk geval) tot 2020 vrijgesteld van BPM en MRB. Voor plug-in hybrides worden de voordelen richting 2020 kleiner. Tot 2020 geldt een half tarief MRB voor deze auto’s.

2017 meer betaalbare auto’s op de markt

Veel mensen zouden wel elektrisch willen rijden maar het blijft financieel een te groot verschil ten opzichte van een benzine auto. Laten we hopen op betaalbare auto’s in de naaste toekomst met een groter bereik. Voor de mensen die wel de stap hebben genomen om elektrisch te rijden kan gezegd worden dat ze goed bezig zijn.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen