Hoe warmen broeikasgassen de aarde op?

Haardhout

Klimaatsveranderingen hebben de temperatuur op aarde al eerder laten schommelen. De ijstijden zijn daar een goed voorbeeld van en de grote zwerfkeien die in Drenthe liggen zijn, naast de stuwwallen, een goed bewijs van het feit dat een ijstijd ook hier daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Zo’n 140.000 jaar geleden was Noord-Europa bedekt met een ijskap die zich tot aan de Utrechtse Heuvelrug uitstrekte.

De zeespiegel lag zo’n 120 meter onder het huidige niveau. Kort daarop eindigde deze ijstijd waarna de temperatuur opliep. Daarna volgde een nieuwe ijstijd. Deze duurde bijna 100.000 jaar. Zo’n 18.000 jaar geleden begon een snelle opwarming naar de warmere periode waarin we nu leven. Groenland beleeft nog een ijstijd en de ijskap daar is meer dan 2,5 kilometer dik en op Antarctica zelfs bijna 4 kilometer dik. Wanneer deze ijskappen zouden smelten, kan de zeespiegel met 65 meter stijgen. Nederland zou dan onder water staan en heel veel land langs de kustvlaktes wereldwijd ook.

Opwarming van de aarde

Een voor de mens nieuw verschijnsel is de opwarming van de aarde. We weten niet hoe groot daarvan de gevolgen kunnen zijn, al ondervinden we nu wel de eerste klimaatsveranderingen die het nu al teweeg brengt. Om toch een beeld te vormen van wat die klimaatsveranderingen met de mensheid kunnen doen, gaan we even terug in het verleden.

Dinosaurussen zijn ongeveer 65 miljoen jaar geleden uitgestorven

De dinosauriërs kwamen 65 miljoen jaar geleden aan hun einde door een meteorietinslag. De meteoriet had een diameter van 10 tot 15 kilometer en de kracht van de inslag was op Aarde te vergelijken met vijf miljard Hiroshima-bommen. De aswolk die het teweeg bracht zorgde voor een zonsverduistering, waardoor het koud en donker werd op aarde. Planten gingen dood door het gebrek aan licht en alles had te lijden onder de vrieskou. Alles wat nog in leven was ging in een winterslaap of verbleef in een schuilplek. Mogelijk leefden de dieren van halfbevroren karkassen en planteneters van grassen onder de sneeuw.

Klimaatsveranderingen

Deze meteorolietinslag vond plaats in Mexico, waar nog steeds een soort krater (Caldera) te zien is. Ook bij aardboringen hebben ze over de gehele wereld een laag roet gevonden, die overeenkomt met aardlagen van 65 miljoen jaar terug. Door de klimaatsveranderingen die minimaal 1 jaar hebben geduurd, zijn door de kou en het voedselgebrek de reuze dinosauriërs omgekomen. Een deel van de kleinere soorten overleefde het, zoals de hagedissen en krokodillen.

Tobameer op Sumatra

Het prachtige 100 km lange en 30 km brede Tobameer op Sumatra, is een stille getuige van een uitbarsting die 70.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De super vulkaan zorgde na zijn uitbarsting voor een drastische verandering in het klimaat waardoor ook de de zon totaal werd verduisterd. Het klimaat was zo slecht en koud, dat enkel een paar honderden mensen op aarde het er levend vanaf hebben kunnen brengen.

De uitbarsting van de Tambora

Indonesië telt veel vulkanen en de Gunung Tambora op Sumbawa is daar de beruchtste van. Deze vulkaan had een gigantische uitbarsting op 10 april 1815, waardoor het klimaat wereldwijd tijdelijk veranderde. De super vulkaan spuwde ruim 100 kubieke kilometer aan puin de lucht in en 400 miljoen ton aan vulkanische gassen. Hierdoor verloor de Tambora met een oorspronkelijke hoogte van 4000 meter, één derde van zijn hoogte. Als gevolg van deze uitbarsting ontstond er een krater van 6 km breed.

Gevolgen uitbarsting voor mens en dier

Vulkanische gassen hielden geruime tijd het zonlicht tegen, wat zorgde voor een daling van de temperatuur. Het jaar 1816 staat daarom in de geschiedenis bekend als ‘het jaar zonder zomer’ omdat het kouder was en het vaker flink regende. De vulkaanuitbarsting leidde wereldwijd tot een klimaats- en temperatuursverandering die voor rampspoed zorgde en misoogsten. De gehele wereld moest het lot ondergaan omdat de asdeeltjes zich verspreidden in de gehele atmosfeer en wereldwijd voor een verduistering van de zon zorgden. Hierdoor ontstonden klimaatsveranderingen en daalde de temperatuur op aarde drastisch.

Slapende reuzen

Supervulkanen die meer dan 1000 km³ aan steen verplaatsen bij een uitbarsting worden super vulkanen genoemd. Momenteel zouden er op Aarde nog zo’n veertig supervulkanen zijn, die ook wel ‘slapende reuzen’ worden genoemd. Op het Noord-Amerikaanse continent getuigt de Yellowstonecaldera nog van een superuitbarsting van zo’n 640.000 jaar geleden en ook deze vulkaan kan nog een keer tot uitbarsting komen. Andere supervulkanen zijn te vinden in Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika en de caldera Campi Flegrei bij Napels.

Of Atlantis ten onder is gegaan aan een vulkaanuitbarsting is niet onwaarschijnlijk. De resten van deze vulkaan zijn bijvoorbeeld nog te zien bij het eiland Santorini en de gevolgen van de uitbarsting zijn nu nog te zien ook nog op het eiland Kreta.

Opwarming van de aarde

Door het wereldwijde gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing neemt de Co2 concentratie in de atmosfeer en in de zee nog steeds toe. Behalve dat de oceanen verzuren en warmer worden, zorgen gassen als Co2 in de atmosfeer ervoor dat de temperatuur op aarde toeneemt. Deze zorgen beiden voor klimaatverandering, met de daarbij gepaarde stormen, orkanen, droogtes, misoogsten, rampen etc..

Wat moet er snel gebeuren:
– Stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen (toename Co2).
– Stoppen met vlees productie (toename methaan CH4)
– Stoppen met kunstmest en (minderen) met mest. (lachgas N2O)
– Stoppen met kappen van bossen en regenwouden. (waterdamp).
– Stoppen of minderen met uitstoot chemische gassen.
– Overschakelen naar duurzame energiebronnen.
– Aanplanten van bossen.

Opwarming sinds de industriële revolutie

Het jaar 2017 is wereldwijd het warmste jaar, sinds het begin van de metingen in 1850. De opwarming van de aarde is daardoor een feit en de temperatuur blijft alsnog maar stijgen. Klimaatmodellen laten zien dat de temperatuur de komende decennia veel sterker zal toenemen. In de 20e eeuw is de zeespiegel met 20 cm gestegen. Bij een verdere opwarming van het klimaat zal de zeespiegel in de toekomst nog verder stijgen en veel eilanden en laaggelegen landen onder water zetten. Een ander gevolg van klimaatverandering is het veranderen van neerslagpatronen. In Nederland zal de temperatuur en ook de hoeveelheid neerslag toenemen. Jaarlijks valt er in Nederland ongeveer 850 millimeter neerslag. De neerslag is sinds 1950 met zo’n 20% toegenomen en de zeespiegel met 20 cm gestegen.

Versnelling toename temperatuur

Er zijn ook factoren die niet alleen bijdragen aan de opwarming van de Aarde, maar het proces zelfs versnellen. Eén voorbeeld daarvan is de grote hoeveelheid organisch materiaal dat opgeslagen ligt onder de ijskappen van de zuidpool en op de veenvlaktes van de noordpool. Als het ijs smelt, ontdooit daarbij het veen en kunnen de bacteriën het organisch materiaal gaan verteren. Hierbij komt veel methaangas vrij, wat een enorme broeikas-werking geeft en de opwarming van de Aarde versnelt. Mochten we ooit de uitstoot van Co2 onder controle hebben, dan geeft het geen garantie dat de opwarming van de aarde zal stoppen. Mogelijk loopt de temperatuur dan nog tientallen jaren door in een stijgende lijn, waardoor de klimaatrampen ook toenemen.

Materiële schade

Tussen 1980 en 2017 werden meer dan 6 miljoen mensen getroffen door overstromingen die samen meer dan 100 miljard euro economische schade veroorzaakten. Het aantal slachtoffers en materiële schade zullen met de opwarming van de Aarde alleen maar verder oplopen. Wetenschappers denken dat de gemiddelde temperatuur op Aarde deze eeuw zal stijgen met 6 graden Celsius. Zo’n snelle toename is in de afgelopen 10.000 jaar niet voorgekomen.

Gevolgen klimaatopwarming in de toekomst

Als het klimaat verandert, zal dat voor de mensen, dieren en planten grote gevolgen hebben. Ook de landbouwproductiviteit zal sterk gaan dalen waardoor landen (vooral derde wereld landen) een tekort aan voedsel hebben. Ook zal er een groot tekort ontstaan aan zoet water, vooral in landen waar water nu al schaars is. Leef je leven, leef bewust.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen