Wat is biologisch?

Wat is biologisch?

De term ‘biologisch’ is beschermd, niet iedereen kan zomaar deze aanduiding op zijn of haar producten zetten. Binnen de biologische landbouw moeten de regels nageleefd worden, die vastgelegd zijn in een EEG verordening. In alle landen van de EEG gelden dan ook (ongeveer) dezelfde regels. Controle hieropn gebeurt door een onafhankelijke controle-instantie, in Nederland is dat de Stichting Skal. Pas wanneer alles goedbevonden is, krijgen biologische bedrijven het EKO keurmerk, wat zij op hun producten mogen plakken.

Milieu & natuur

De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. Biologische boeren maken gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en mest en geven dieren meer ruimte dan in de reguliere veehouderij gebruikelijk is. Kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn verboden. De biologische landbouw is grondgebonden. Dat wil zeggen, dat ook in de kassen alleen in de grond geteeld wordt, en niet op alternatieven als steenwol. Ook moeten veehouderijbedrijven de mogelijkheid hebben om hun dieren buiten uitloop te bieden.

Bij verwerkte biologische producten, zijn de ingrediënten zoveel mogelijk biologisch geproduceerd. In biologische producten is slechts een beperkt aantal additieven van natuurlijke oorsprong toegestaan. Zo zijn de meeste kleur-, geur- en smaakstoffen verboden.

Nergens in de productieketen wordt gentechnologie toegepast. Daarmee is niet alleen het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten, maar ook van genetisch gemodificeerde enzymen en diervoer uitgesloten.

De biologische levens- en productie

Behandel de natuur met respect en zij zal uw beste vriend zijn en samenwerken op alle niveaus. In de biologische landbouw werken we samen met de natuur in plaats van ertegen te strijden. Anders dan de gangbare, meer geïndustrialiseerde landbouw proberen we met de natuurlijke systemen in harmonie te werken, en niet om ze bestrijden of te domineren. Wanneer we de bodem goed behandelen en voeden, heeft dat zijn effect op de planten die daarin groeien, en de dieren die daarop leven. En dat proeft u terug in onze producten.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen