Wat is ecociden

Wat is ecociden? We leven in een tijd waarin de aantasting of vernietiging van onze ecosystemen op aarde zo ernstig is, dat daar wereldwijd de gevolgen zichtbaar van zijn geworden. Deze aantasting van de aarde heeft ernstige en langdurige gevolgen voor ons allemaal en heeft daarom een nieuwe engelse benaming gekregen: ecocide. Deze benaming lijkt op woorden als pesticide of genocide; ofwel de vernietiging van het ecosysteem.

Bij ecocide kan je ook denken aan het leegvissen van de Noordzee, de olieramp in de Golf van Mexico, de vervuiling van de Niger Delta, schaliegaswinning (fracking), grootschalige ontbossing van de Amazone en het Indonesisch regenwoud, de ramp met de Fukushima kernreactor, GMO’s enz. Al deze gigantische aantastingen van onze planeet zorgen ervoor dat ons ecosysteem steeds verder wordt verstoord of vernietigd. De grootschalige roofbouw op de natuur heeft niet alleen gevolgen voor het ecosysteem en bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, maar ook de menselijke bewoners die van deze regenwouden afhankelijk zijn voor voedsel en onderdak komen in de problemen. Deze stammen die duizenden jaren in alle vrijheid geleefd hebben dreigen met de natuur ten onder te gaan, waarmee ook een schat aan cultuur en kennis over bijvoorbeeld de geneeskrachtige werking van planten verdwijnt. Zo vergaat het ook de boeren van kleinschalige landbouw- en veebedrijven, die verjaagd worden door de grootgrondbezitters en noodgedwongen al hun bezit achter zich moeten laten. Ook deze mensen wordt hun land en rechten ontnomen door de macht van de rijkste op aarde.

Gelukkig zijn er wereldwijd ook genoeg organisaties die zich inzetten voor de natuur en voor lokale bevolkingsgroepen die onderdrukt worden. Zo is er ook een organisatie die zich nu bezig houdt met de rechten van onze waardevolle ecosystemen op aarde: Stichting Stop Ecocide. Deze stichting ondersteunt vanuit Nederland de internationale campagne van Polly Higgins. Deze Schotse juriste en schrijfster bindt op juridisch vlak de strijd aan tegen de vervuiling of vernietiging van plekken op aarde waar wij als fatsoenlijk mens geen zeggenschap over hebben. Polly Higgins probeert er met haar achterban voor te zorgen dat er een internationale wetgeving komt, die ecocide strafbaar stelt. Door wereldwijd een netwerk en draagvlak te creëren proberen ze een versnelde implementatie van de ecocidewet te introduceren. Deze wet zou op internationaal niveau erkent en getekend moeten worden door zoveel mogelijk landen, waardoor er druk uit kan worden geoefend op de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen rondom de wereld.

Korte introductie Stichting Stop Ecocide

Stop Ecocide is ten eerste een (online) community die zich vooral richt op het bouwen van bruggen tussen allerlei organisaties en politieke partijen die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven, namelijk: een leefbare wereld en dus een leefbare toekomst voor iedereen. Stop Ecocide wil deze organisaties en politieke partijen ervan overtuigen dat de ecocidewet een uiterst uniek project is dat hen met elkaar kan verbinden en daardoor krachtiger kan maken in hun strijd. Polly Higgins is van mening dat het criminaliseren van ecocide een oplossing is.
Een ecocide-wet is een relatief simpele, maar krachtige systeemverandering; één wet heeft de potentie om fundamentele wereldwijde problemen effectief aan te pakken. Ecocide, het vernietigen van ecosystemen, moet strafbaar worden net als genocide, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie nu al strafbaar zijn.

Sinds 1972 wordt er al over ecocide gesproken. Het Statuut van Rome is de basis van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Eén staatshoofd kan een ecocide wetgeving voorstellen als amendement aan dit Statuut, waarna een meerderheid van landen moet instemmen. Een draagvlak voor de ecocide wetgeving is belangrijk voor brede instemming. Omdat ook kleine, kwetsbare staten zoals laaggelegen eilandstaten een stem hebben, is dat een haalbaar doel.

Leef je leven, leef bewust

Het is dus belangrijk dat we meer invloed hebben op onze aarde waar we allen deel vanuit maken en met z’n allen op moeten leven. Zolang de macht van het geld regeert zal er in de wereld weinig veranderen en worden de rijken rijker en wordt wereld met zijn prachtige natuur en cultuur vernietigd.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen