Steeds meer weidekoeien moeten voorgoed op stal

Bewolking

Er staan steeds minder koeien in de wei. Aankomende donderdag 9 juli 2015 is er een crisisberaad van het Convenant Weidegang. Deze overeenkomst tussen de melkveesector, maatschappelijke organisaties en de overheid heeft tot doel de koe in de wei te houden. Er moet een noodplan komen om de daling van weidegang te stoppen. Milieudefensie biedt tijdens de bijeenkomst de nu al bijna 25.000 handtekeningen aan van Wij Willen Wei.

Biologische koeien

Biologische koeien staan zoveel mogelijk in de wei. Tijdens de weideperiode staan ze gegarandeerd buiten en eten dan heerlijk vers gras, klavers en kruiden. In de winterperiode staan de biologische koeien in ruime stallen. De biologische melkveehouders geven de koeien in de winter o.a. kuilgras, van hun biologische wei.

Daarnaast krijgen ze meestal wat biologisch krachtvoer voor de noodzakelijke eiwitten in hun voeding. Bij de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemisch-synthetische meststoffen (kunstmest) en bestrijdingsmiddelen. Hierdoor is op het land van de biologische boeren een grote verscheidenheid aan weidebloemen en kruidige klavers te vinden. En de koeien krijgen dus ook biologisch gras en bijvoorbeeld granen gevoerd. Het is weer een reden genoeg om biologische melk te kopen.

Koe in de wei is gezond voor dier, mens en milieu. Maatregelen voor weidegang zijn nu nodig voor de niet biologische koeien. Vorig jaar december toonden we met onderzoek aan dat het convenant haar eigen doelstellingen niet haalde. Elk jaar staan er meer koeien op stal. Nu het melkquotum op 1 april is afgeschaft en staatssecretaris Dijksma verdere intensivering van de melkveehouderij stimuleert, zijn maatregelen om de koe in de wei te houden extra hard nodig.

De biologische sector wil de koe in de wei houden voor een gezonde veehouderij voor mens en dier. Meer koeien op stal betekent meer problemen met mest, een grotere druk op het milieu en een lager niveau van dierenwelzijn. Steeds meer mensen maken zich daar zorgen over. De bijna 25.000 steunbetuigingen zijn daar een bewijs van. Die zullen we keer op keer inzetten richting betrokken partijen, van overheid tot veehouders tot supermarkten. We laten zien, dat mensen een veehouderij willen die ook in de toekomst houdbaar is.

Weidemelk

Zuivel van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de Nederlandse wei lopen. Steun de koe en kies voor biologische melk of melk van koeien die buiten mogen grazen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen