Wil je meer weten over de vos?

De vos leeft meestal in een groep van zo’n zes dieren

Een dominante rekel (mannetjesvos) en een dominante moervos(vrouwtjesvos) worden begeleid door meerdere moervossen, waarschijnlijk uit vorige worpen. Meestal zijn alle vrouwtjes in een groep aan elkaar verwant. Rekels worden, zodra ze volwassen zijn, uit de groep verjaagd. De ondergeschikte moervossen zijn helpers, die helpen met de opvoeding van de jongen. Soms planten in een groep meerdere moervossen zich voort. De worpen worden dan vaak samengevoegd tot één groep welpen, die bij alle moervossen mogen zogen.

Het territorium kan tot 12 km²

bedragen, al naar gelang van voedselaanbod, veilige nestplaatsen en dergelijke. Het biotoop wordt afgebakend met geursporen, voornamelijk urine en uitwerpselen, die worden geplaatst op duidelijk zichtbare en ruikbare plaatsen, maar vooral op vaak gebruikte plaatsen. Over het algemeen bakenen alleen de dominante moervossen het territorium af met urine.

De vos kan ten minste 28 verschillende geluiden voortbrengen, en hij kent ook een groot aantal houdingen om mee te communiceren. Onderdanige vossen houden bijvoorbeeld de oren naar achter, de mond lichtelijk open met opgetrokken lippen, en kwispelen bochtig met hun staart. Agressieve vossen plaatsen de oren zijdelings en houden de mond wagenwijd open.

Vossen blaffen

Vossen kunnen blaffen ook al lijkt het niet op dat van een gedomesticeerde hond. Het is meer een schreeuwen wat een vos doet. Vossen hebben een uitgebreid arsenaal aan geluiden om contacten te leggen met andere vossen of om iets kenbaar te maken.

Het Vossen verblijf Bewerken

Vossen leven in een hol. Het hol is zelf gegraven of van een konijn of een das. De doorsnee van de pijp (gang naar het hol) is ongeveer 20 cm. Het komt voor dat vossen zelfs hun hol delen met konijnen en dassen. Een zelfgegraven hol bevindt zich meestal in een zandbank, onder een omgevallen boom, tussen boomwortels of onder rotsen, en heeft vaak twee tot vier ingangen. Een groot hol, met meerdere ingangen, wordt een burcht genoemd. Meestal gebruiken alleen drachtige vrouwtjes het hol. Buiten het voortplantingsseizoen verblijft de vos overdag meestal op beschutte plaatsen.

Hoeveel welpen krijgt een vos?

De worp grote bij vossen is afhankelijk van een aantal factoren. Vossen die niet bejaagd worden en in een stabiele populatie leven werpen gemiddeld drie tot zes welpen. Vossen die sterk worden bejaagd werpen grotere aantallen, tot tien welpen. Ook het voedselaanbod en de kwaliteit van de ouderdieren is bepalend voor het aantal welpen. Alle factoren meegerekend werpt de gemiddelde vos tussen de drie en zeven jongen.

Beschermde diersoort

De vos is een beschermde diersoort volgens de Flora en Faunawet (artikel 4). Je mag hem niet doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, tenzij je toestemming hebt van de grondgebruiker of zelf grondgebruiker bent. Een grondgebruiker (eigenaar) mag dus op eigen grond vossen vangen met een kastval of met aardhondjes uitgraven en doden. Hoe gevangen vossen te doden staat niet in de wet. Ben je geen jachtaktehouder dan is het geweer geen optie. Ondanks dat de vos een beschermde soort is staat hij wel op de landelijke vrijstellingslijst waar die op 12 mei 2006 is op geplaatst door minister Cees Veerman. De landelijke vrijstellingslijst is een lijst waarop soorten staan die op landelijk niveau ernstige schade toebrengen aan flora, fauna, waterkeringen, landbouwgewassen en bedrijfsgebouwen.

Wil je bijvoorbeeld als boer vossen bestrijden op je land
  • De handeling alleen de vos treft en geen andere diersoorten in het gebied.
  • Er geen andere bevredigende oplossing bestaat om schade te voorkomen.

De gunstige staat van instandhouding van de diersoort niet in gevaar komt als gevolg van de verboden handeling én handelingen uitgevoerd worden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij, wateren en bodembroeders. Zoals gezegd is de vos een beschermde diersoort en een vos doden zonder dat er toestemming is van de grondgebruiker is een verboden handeling en in de ogen van de wet een strafbaar feit. Doordat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat bied dat de grondgebruiker de mogelijkheid een verboden handeling uit te voeren zonder daar strafrechtelijk voor vervolgd te worden.

Wat is de schoontijd

De vos mag het hele jaar worden bestreden zonder een schoon tijd. Met schoon tijd wordt bedoeld een periode waarin de vos niet wordt bestreden om zijn jongen groot te brengen. Echter, het is aan de provincie of er een schoon tijd wordt ingesteld. De provincie Drenthe bijvoorbeeld hanteert geen schoontijd. Er mag dus op vossen worden gejaagd in de periode dat ze jongen hebben. Als er dus een zogende moedervos wordt geschoten dan bestaat de kans dat welpen verhongeren in de burcht. De mannetjes leveren wel voedsel aan maar als de jongen te klein zijn om het zelf te verorberen dan volgt de hongerdood. Van 1 maart tot 1 september mogen jagers geen honden gebruiken om op vossen te jagen. Als ze dus een moedervos hebben geschoten en ze willen ook de welpen doden dan moeten ze dus gaan graven. Voor zover ik weet hanteert alleen de provincie Noord-Brabant een schoontijd en daar moet iedere grondgebruiker en jager zich aan houden.

Wat eet een vos in de winter

Waarom doden vossen meerdere kippen en laten die liggen. Als we aan vossen denken dan denken we automatisch aan de verhalen dat ze kippen roven bij boeren en dat kunnen ze weet ik uit ervaring.

Maar waarom doden vossen meerdere kippen tegelijk en laten die liggen

Dat zal echter nooit in de natuur zo snel gebeuren en we hebben het hier over een onnatuurlijke situatie, waar een vos normaal in de natuur niet snel mee maken heeft. Vossen die in een kippenhok weten binnen te dringen kunnen meerdere of zelfs alle kippen doden.

Dit gedrag heet surpluss-killing en heeft te maken met het feit dat een vos door meerdere prooidieren wordt omringt die niet weg kunnen. Voor een vos is dit een unieke kans om op een plek meerdere prooidieren te verkrijgen. De gedode dieren worden een voor een weggebracht. Dat vraagt tijd want de vos begraaft prooi die hij niet direct kan consumeren.

Meestal duurt het dusdanig lang dat de eigenaar het indringen van de vos heeft bemerkt, een vos kan dan niet meer de resterende prooien ophalen. Voor ons mensen lijkt het zinloos, zoveel dieren te doden maar voor de vos is het pure overlevingsstrategie Ook weet ik uit ervaring dat vossen grotere prooi dieren pakt zoals katten als ze ziek zijn. Onze oude kat die doof begon te worden is daar het slachtoffer van geworden en de gezonde katten op het erf niet. We spreken hier van een uitzondering en het blijft zeldzaam.

Het voedsel wat de vos het meeste eet zijn muizen

Vossen in de duinen eten voornamelijk konijnen (mits ze daar in voldoende aantallen voorkomen). Vossen zijn opportunisten en eten wat ze het eenvoudigst kunnen verzamelen. Vossen in de omgeving van fruitbomen kunnen in de tijd dat de vruchten vallen weken lang leven van valfruit.

Dit is afhankelijk van waar een vos leeft

Vossen in landelijk gebied hebben als stapelvoedsel (het voedsel wat ze het meeste eten) muizen (voornamelijk veldmuis). Vossen in de duinen eten voornamelijk konijnen (mits ze daar in voldoende aantallen voorkomen). Vossen zijn opportunisten en eten wat ze het eenvoudigst kunnen verzamelen. Vossen in de omgeving van fruitbomen kunnen in de tijd dat de vruchten vallen wekenlang leven op

De vos heeft geen natuurlijke vijanden

Vossen hebben geen roofdier wat weer boven hun staat in de voedselpiramide maar natuurlijke vijanden heeft de vos wel. Ziekten als schurft, de vossenlintworm en hondsdolheid zin natuurlijke vijanden van de vos.

Hoeveel vossen kunnen er leven in een gebied?

Vossen zijn territoriumhouders. Dat betekent dan het territorium bepaald hoeveel vossen er in kunnen leven. Veel voedsel betekent meer vossen met een kleiner territorium. Er is geen “norm” die aangeeft hoeveel vossen er ergens kunnen leven. De hardnekkige WHO-norm waarmee jagers schertsen bestaat niet.

Moeten we vrezen voor een vossenplaag?

Nee. Nog nooit heeft er ergens op de wereld een roofdier voor een plaag gezorgd. Het aantal roofdieren wordt bepaald door het aanbod van voedsel maar ook of dat voedsel bereikbaar is. De vos, als territoriumhouder, kan nimmer tot een plaag uitgroeien. Vossenplagen leven voornamelijk in de fantasie van jagers.

Kunnen vossen allerlei ziekten overbrengen?

In theorie kunnen vossen ziekten overbrengen maar die beperken zich tot twee: de vossenlintworm en hondsdolheid. Hondsdolheid komt in Nederland niet voor en de vossenlintworm vormt geen bedreiging zolang je maar met je vingers van vossen afblijft, hun uitwerpselen niet aanraakt en bosvruchten en fruit goed wast. Fervente vossenjagers proberen mensen bang te maken voor de vos maar laat u de kop niet gek maken. Vossen vormen geen bedreiging voor de volksgezondheid. Een zak chips vormt meer bedreiging voor uw gezondheid dan de aanwezigheid van een vos.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen