Zeespiegel stijgt en eilanden overspoelen

Nederland in gevecht tegen het water? In Nederland zijn we al door de eeuwen heen bezig geweest met ” het gevecht tegen het water”. Doorbraken van dijken en ook overstromingen door de zee zoals de watersnoodramp van 1953, hebben er voor gezorgd dat we ’terug moesten vechten’ en waardoor we een hoge mate van kennis hebben vergaard en gebruikt om de hoge waterstanden met stormen te kunnen weren. Momenteel staan de Nederlanders dan ook wereldwijd bekent als experts op op het gebied van projecten die overstromingen tegen kunnen gaan en worden veel gevraagd bij nieuwe projecten van uitbaggeren van kanalen tot ingewikkelde sluizen die gesloten kunnen worden bij storm. Maar momenteel ligt er een nieuw gevaar ‘op de loer’, waar wij Nederlanders nog geen ‘ kaas van hebben gegeten’ en een nieuwe uitdaging geven. Namelijk de opwarming van de aarde en de daarbij gepaard gaande stormen en stijging van de zeespiegel. Wetenschappers zien met klimaatmodellen de ‘ bui al hangen’ en vrezen dat het het stijgen van de zeespiegel versnelt gaat toenemen. Metingen van de zeespiegel van ruim een eeuw, tonen aan dat de zeespiegel met circa 20cm is gestegen. Temperatuur stijgingen of dalingen op aarde, zouden hier normaal duizenden jaren over doen om dit als resultaat te bewerkstelligen en we mogen ons terecht zorgen maken. De opwarming van de aarde of zee gaat steeds sneller door de verbranding van fossiele brandstoffen, kappen van bossen, luchtverontreiniging en o.a. veehouderij,  met als gevolg een ketting reactie’ waarbij de stijging temperatuur en zeespiegel alsmaar sneller gaat. Het is wereldwijd een probleem aan het worden en wij Nederlanders lopen het gevaar ‘ te gaan dweilen met de kraan open’.

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel

In Nederland ligt zo’n 25 % van het land onder de zeespiegel en 30 % is gevoelig voor overstromingen. Kortom meer dan de helft van Nederland loopt het risico onder water te komen te staan bij een zeer heftige storm of indien de zeespiegel blijft stijgen. Momenteel kan Nederland niks gebeuren met de ingenieuze Deltawerken, verhoogde dijken en aanleg van dammen en sluizen elders in het land. Nederland is momenteel veilig en kan op tegen de zwaarste stormvloed ramp ooit….bij het huidige niveau van de zeespiegel. Zowel de zee dijken als de rivierdijken zijn zodanig versterkt en opgehoogd dat dijkdoorbraken (die in het verleden vaak voor kwamen), zogoed als niet meer kunnen ontstaan. Maar als de zeespiegel doorgaat met stijgen, lopen ook deze zee en rivier dijken opnieuw gevaar door te breken en wordt het nog moeilijker om het rivierwater af te voeren naar zee. Dit maakt dat we zowel voor de zeespiegelstijging als de hoge piekafvoeren van de rivieren, de helft van Nederland onder water kan komen te staan.

Opwarming van aarde ook voor Nederland gevaarlijk

De poolkappen smelten en een stijging van een meter van de zeespiegel zou voor het jaar 2100 heel realistisch kunnen zijn. Deze stijging wordt nu al wereldwijd voor miljoenen mensen een probleem en zal alleen maar toenemen. Wereldwijd is de stijging voor duizendeen mensen die wonende in deltagebieden, kustgebieden of eilanden nu al een gevaar en moeten noodgedwongen vluchten voor het water. omdat en slachtoffer zijn geworden vanwege een hogere zeespiegel. Nederland heeft geen moeite met een stijging van een meter, maar zal ook niet gespaard blijven indien de zeespiegel zo’n vier meter zal gaan stijgen! Dit lijkt onrealistisch, maar indien het poolijs van Groenland en Antarctica door gaan met smelten is 4 meter nog niks!

Ramp scenario’s

Het smelten van de totale ijskap van Groenland is alleen al goed voor een stijging van naar schatting 6 meter en die van Antarctica zelfs voor meer dan 60 meter. De gletsjers wereldwijd op de bergen dragen ‘slechts’ een halve meter bij, maar waarschijnlijk wel op een kortere termijn. Totaal kan de wereld te maken krijgen met een zeespiegelstijging van 70 meter.

Bij een stijging van 4 meter

Mocht de zeespiegel stijging echter een feit worden en zo’n 4 meter gaan bedragen, dan zal Nederland voor 50 procent onder water komen te staan. De verzilting van het zoetwater zal dan ook voor 50 procent toenemen in een eerder stadium en een negatieve rol gaan spelen voor de landbouw en drinkwater voorzieningen. Zoetwater wordt immers gewonnen uit rivieren en duingebieden en indien het zeeniveau stijgt kan het zout water verder opwaarts de rivieren opkomen en ook het zoute kwelwater toenemen langs de kusten. Momenteel hebben we in het westen en noorden van Nederland al te maken met verzilting, maar nu is het nog goed beheersbaar en heeft de landbouw er nog weinig nadeel aan ondervonden. Maar bij een toename van verzilting kan dit grote gevolgen hebben voor de gevoelige teelten, zoals de groente en de bollenteelt.

Poolkappen en veengebieden smelten

Niet alleen de gletsjers van de poolkappen smelten momenteel door de opwarming van de aarde, maar momenteel smelten ook o.a. de veengebieden in o.a. Canada en Siberië. De altijd bevroren bodem diepermafrost wordt genoemd, maakt dat de uitgestrekte veengebieden ontdooien. Veen dat smelt en gaat verteren, zal er voor zorgen dat de Co2 alleen maar toeneemt bij dit verteringsproces en er een toename van Co2 plaats vindt en dus ook de opwarming van de aarde of de zee. Zo zijn er meer ketting reacties te verwachten en al aan de gang, die de opwarming versnelt doen toenemen. Of we dit nog op tijd kunnen stoppen is nog maar de vraag.

Ook de zee warmt op!

Als het zee verder opwarmt, dan zijn het niet alleen de koralen die NU al doodgaan ten gevolgen van de toename van Co2 . Het verbleken en dood gaan van de koralen zou voor ons mensen een ernstige waarschuwing moeten zijn van wat voor ons nog komen gaat. Een nog angstiger scenario is dat de zeestromingen langzaam aan het veranderen zijn en dat heeft niet alleen gevolgen voor het zeeleven, maar kan er ook voor zorgen dat het opgewarmde zeewater de poolkappen kan bereiken. Hierdoor zal het poolijs nog sneller gaan smelten.

Zee-ijs

Zee-ijs wordt ook wel pakijs of drijfijs genoemd en is bevroren oceaanwater. In de winter neemt dit toe en bedekt een groter gebied dan in de zomer wanneer het gedeeltelijk weer smelt. Rond de Zuidpool komt het meeste pakijs voor, hier is het ijs in de winter ongeveer één meter dik. Ook hier heeft de opwarming er voor gezorgd dat de totale oppervlakte van het zee-ijs het gehele jaar rond meer toeneemt. Vooral in het voorjaar smelt het zee-ijs eerder en kunnen ijsberen hun weg niet vervolgen omdat ze wegzakken door het ijs en niet voldoende voedsel kunnen bereiken.

Antarctica

Antarctica dat geheel bedekt is door ijs en maakt 10 % uit van al het landoppervlak van de gehele aarde. Zo’n 90% van al het ijs op de wereld ligt op Antarctica. De gemiddelde dikte van de ijskap bedraagt 2000 meter en is bijna 5000 meter dik. Bedenk maar eens hoeveel water dat ijs bevat!

Noordpool

Het smelten van het zee-ijs, op bijvoorbeeld de Noordpool, heeft bijna geen invloed op de zeespiegel omdat 90 % van het zee-ijs zich onder water bevindt. Op de noordpool ligt o.a Groenland en alleen hierop ligt al zoveel ijs, dat indien het ijs zou smelten de wereld zeeën 6 meter zouden stijgen. Het smelten van het ijs ook op Groenland is de laatste 100 jaar zeer langzaam gegaan en veroorzaakte slechts een jaarlijkse zeespiegel stijging van een halve millimeter. De laatste 10 of 20 jaar is ook hier een duidelijke verandering waargenomen en smelt het ijs sneller dan ooit tevoren. De vraag blijft: is dat nog wel te stoppen?

Gletsjers worden kleiner

Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om te snappen dat het afsmelten gletsjers elk jaar erger wordt. Sommige zetten elk jaar of om de vijf jaar een paal tot waar de gletsjer die winter is gekomen. Je loopt dan vanaf de eerste paal langs vele palen naar de gletsjer toe die de laatste tijdzones  aangeven over honderden meters. Gletsjers smelten over de gehele wereld op Alaska, Canada, de Himalaya, Zwitserland etc. Overal ter wereld worden de gletsjers kleiner wat een slecht teken is en voor ons opnieuw een waarschuwing zou moeten zijn.

Zero tolerance 

Het smelten van ijs en sneeuw en de stijging van de zeespiegel wordt een wereld probleem voor alles dat leeft. Berekend is dat alleen bij een uitstoot van nul procent broeikasgassen tussen nu en 2100, de zeespiegelstijging beperkt blijven tot 70 centimeter, in plaats van een meter.

Welke gevolgen zijn al zichtbaar?

De eilanden van Kiribati liggen midden in de Stille Oceaan. Het hoogste punt op hoofdeiland Tarawa ligt drie meter boven de zeespiegel. Momenteel lopen in sommige wijken op de eilanden de huizen tweemaal per dag onder water. De bevolking is erg arm, onderhevig aan ziektes en wordt nog niet opgenomen als klimaatvluchteling in buurlanden als Nieuw-Zeeland.

Solomon-eilanden

Dat de zeespiegel stijgt blijkt nu ook al het geval bij de Solomon-eilanden, die ten oosten van Nieuw-Guinea liggen. Tussen 1994 en 2014 steeg de oceaan daar 15 cm. Ondanks er wel 1000 eilanden zijn, waarvan de meeste onbewoond en vulkaankegels hebben tot 500 meter, is er toch reden tot bezorgdheid. Veel mensen wonen namelijk in laaggelegen kustgebieden en ook de Reef-eilanden worden steeds vaker door mensen bewoond. De zeespiegel stijgt ondertussen in dit gebied harder dan waar ook: met gemiddeld 3 millimeter per jaar sinds 1950 en 7 tot 10 millimeter per jaar sinds 1994. Bewoners van de eilanden vertellen regelmatig dat kustlijnen korter worden en dat is ook wetenschappelijk bewezen.

Andere eilanden die mogelijk onder water verdwijnen:

Ook de paradijselijk Malediven dreigen te verdwijnen. De eilandengroep bestaande uit meer dan 1100 eilanden ten westen van India en liggen gemiddeld slechts 1,3 meter boven de zeespiegel. Ook eilanden als Tuvalu, Carteret eilanden, Palau, Micronesië en in de Straat Torres eilanden beginnen langzaam maar zeker langzaam onder water te verdwijnen.

De eerste klimaatvluchtelingen opgenomen

Meer en meer delen van Afrika worden ten gevolgen van de klimaat veranderingen te droog en de droogte zorgt nu al dat bevolkingsgroepen gaan verhuizen. Sommigen vluchtelingen worden door buurlanden geaccepteerd en anderen worden verdreven. Aan de anderekant is er weer te veel water en overspoelen er eilanden door te veel water ten gevolgen van de opwarming van de aarde.Door een overvloed aan water echter lopen nu de Tegua (onderdeel van de Straat Torrer eilanden) onder water. De Verenigde Naties hebben de ongeveer 100 inwoners van Tegua toegelaten en waren in 2005 de eerste geregistreerde klimaatvluchtelingen.

Laaggelegen gebieden aan zee

Hoewel Bangladesh, gelegen bij India, geen eiland is, komt het ieder jaar voor ongeveer een kwart onder water te staan door overstromingen van de delta aan zee. Zeewater neemt meer land in en rivierwater kan niet voldoende weg lopen bij hevige regen buien die  ook een gevolg zijn van de klimaatsveranderingen. In augustus 2017 is het nog nooit zo erg geweest. Momenteel zijn de 156 miljoen inwoners het slachtoffer van de klimaatsveranderingen, die voor het merendeel veroorzaakt zijn van broeikasgassen van de rijkere landen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen