Zwavel in je eten kan je ziek maken

Zwavel in je eten kan je ziek maken

Zwaveldioxide (SO2) is een kleurloos gas met een scherpe karakteristieke geur en een molecuulgewicht van 64,1. Het kookt bij -10 °C en smelt bij -75 °C. Zwaveldioxide komt van nature voor door uitstoot uit vulkanen.
De antropogene vorm van het gas wordt voornamelijk geproduceerd tijdens de verbranding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen. De hoogste uitstoot wordt veroorzaakt door verbranding van kolen. Ook smelten en andere industriële activiteiten en het verkeer kunnen uitstoot van het gas veroorzaken.

De verbinding zwaveldioxide (SO2) is sterk giftig

Zwaveldioxide ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie of diesel. Het verkeer en de scheepvaart, maar ook elektriciteitscentrales die met kolen of olie gestookt worden, vormen de grootste veroorzakers van de uitstoot van zwaveldioxide. Een deel van deze neerslag komt op aarde terecht. Een ander deel komt in de lucht terecht en vermengt zich daar met de wolken, zodat het in de vorm van regen, mist of sneeuw op aarde terecht komt. Wanneer zwaveldioxide zich bindt met water uit meren en rivieren, ontstaat er zwavelzuur. Een vergiftiging met zwaveldioxide komt voor wanneer men grote hoeveelheden zwaveldioxide inademt of inslikt. De ademhaling wordt hierdoor sterk geremd. Een chronische vergiftiging leidt tot prikkeling van de ogen en slijmvliezen. Uiteindelijk worden de stembanden en longen ook aangetast.

Zwavelvergiftiging

Een zwavelvergiftiging kan zich kenmerken door onder andere:

– hartbeschadigingen
– huidaandoeningen
– stoornissen in de spijsvertering
– aandoeningen aan de ogen
– afwijkingen aan het gehoor
– gedragsveranderingen
– een beperkt immuunsysteem
– schade aan lever, nieren en longen.
– Ook kan een zwangere moeder een zwavelvergiftiging doorgeven aan de foetus, waardoor de foetus kans loopt op afwijkingen.

Zwavelvergiftiging

Via de moedermelk kan een zwavelvergiftiging ook doorgegeven worden.
Zwaveldioxide veroorzaakt zure regen, door met waterdeeltjes in de lucht te reageren tot zwavelzuur (H2SO4). Zure regen veroorzaakt schade aan bossen, gewassen en gebouwen. Door verzuring van meren verandert het waterecosysteem en komen bepaalde vissoorten en amfibieën steeds minder voor. Dit gebeurt met name in gebieden waar meren niet zijn omgeven door rotsen of kalksteen afzettingen.

Zwaveldioxide

Naast zure regen kan zwaveldioxide ook wintersmog veroorzaken, bijvoorbeeld na een grote brand in een raffinaderij. Smog is een luchtvervuiling die zichtbaar is, doordat de concentraties gassen in de lucht toenemen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. In 1952 kostte een geval van smog in Londen aan meer dan 12.000 mensen het leven.

De uitstoot van verzurende stoffen zoals zwaveldioxide wordt tegengegaan door overstappen op zwavelarme brandstoffen. Bij de verbranding van kolen en olie worden speciale rookgasreinigingen ingezet om zwaveldioxide uitstoot te voorkomen. De totale uitstoot van zwaveldioxide in Nederland is door deze maatregelen in de periode 1990-2002 sterk afgenomen. In 1990 bedroeg de totale emissie nog 173 miljoen kg, in 2002 was dat nog maar 64 miljoen kg.

Het zit onder andere in de volgende producten:

– Bier
– Frisdranken
– Gedroogde producten
– Melkproducten
– Vlees
– Vruchtensappen
– Wijn
– Zilveruitjes

Zwavel in voedsel

Bijzonder is dat dit gevaarlijke goedje ook weer in ons eten wordt gestopt en met name als conservering middel of wel E220.

Zo wordt het in voeding toegepast ter voorkoming van verkleuring van bijvoorbeeld gedroogd fruit. Aan wijn wordt het toegevoegd om het gistingsproces te beheersen. Door voedsel te zwavelen wordt het langer houdbaar.

Bij astma patiënten kan het ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken en bij een inname van een grote hoeveelheid kan het leiden tot maag- darmproblemen. Verder zijn de volgende gezondheidsrisico’s bekend: Allergien, darmstoorissen, longirritaties, hoofdpijn, breekt vitamine B en C af, misselijkheid, astma.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen